Šole

Naslov: Zolajeva ulica 12

2000 Maribor

Telefon: 02 229 57 56

E-pošta: info@tscmb.si

Tehniški šolski center Maribor, Srednja strojna šola

Tehniški šolski center Maribor je ustanova, ki prispeva k razvoju in rasti industrije na širšem mariborskem področju. 

Izobražujemo za potrebe gospodarstva in trudimo se, da bi tem potrebam in željam čim bolje sledili in poskušali izobraževati kadre, ki se bodo lahko zelo hitro vključili v delovni proces.  

Vizija in poslanstvo Tehniškega šolskega centra Maribor je postati izobraževalno središče za kakovostno in mednarodno primerljivo splošno-izobraževalno, strokovno-teoretično in praktično izobraževanje in usposabljanje mladine in odraslih.  

Šola izvaja naseldnje programe izobraževanja:

  • mehatronik operater (SPI)
  • inštalater strojnih inštalacij (SPI)
  • oblikovalec kovin – orodjar (SPI)   
  • avtoserviser (SPI)
  • avtokaroserist (SPI)
  • strojni tehnik (SSI)
  • tehnik mehatronike (SSI)
  • avtoservisni tehnik (PTI) 
  • strojni tehnik (PTI)

Šola izvaja tudi vzgojni program dijaškega doma.

Izobražujemo za zelo široko paleto poklicev, tako na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja(SPI),kot na nivoju srednjega strokovnega izobraževanja(SSI). Omogočamo tudi nadaljevanje šolanja za vse, ki končajo poklicno izobraževanje, v tako imenovanih PTI programih. 

Smo zelo dobro opremljeni, predvsem s področja sodobnih tehnologij kot so robotika, CNC, 3D modeliranje, mehatronika… 

Vsako leto imamo več zlatih in diamantnih maturantov. Imamo najsodobnejšo telovadnico, lastno šolsko kuhinjo, dijaški dom, zelo dobre avtobusne povezave… 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: