Mizar

mizarsko delo z žago

Kaj delavec običajno dela:

 • sprejema naročila za lesne izdelke, po potrebi nariše načrt ali skico ter pripravi seznam materiala in blaga ter ga naroči oziroma nabavi; 
 • pripravi les in pomožne materiale za obdelavo oziroma vgradnjo hlodovine, plohov, desk, letev ali plošč;
 • nastavlja stroje na določene velikosti, nastavlja rezila, temperaturo, pritisk, čas obdelave, hitrost, velikost sekancev, stopnjo mletja, režime stiskanja, sušenja in obdelave; 
 • preverja mere in kakovost obdelave elementa in izdelka; 
 • pripravi okovje, vijačno blago, vložke in nasadila ter označuje in zarisuje izmerjene velikosti, 
 • stiska plošče, seka iverje in sekance, reže prizme in deske ter melje vlakna;
 • luži, kita, brusi, strga, lepi, furnira, nanaša lepilo, barva, lakira, polira in čisti; 
 • sestavlja elemente v izdelke, popravlja, obnavlja elemente in izdelke ter servisira opremo;
 • izdelke embalira, pakira, opremlja z dokumentacijo, okovjem in drugim blagom; 
 • pospravlja in čisti stroje in naprave.

Osebnostne lastnosti:

Pri delu je samoiniciativen in ima smisel za lepoto in oblikovanje izdelkov, ustrezen odnos do dela, strojev, naprav, orodja in materiala. Ima sposobnost opazovanja ter ustvarjalnega razmišljanja, zmožnost presoje in sposobnost za delo v skupini. Ima dobre ročne spretnosti.

Pogoji dela:

Pri delu mizarja obstaja možnost poškodb. Delo opravlja pretežno v zaprtih in ogrevanih prostorih, lahko dela tudi na prostem. Delo poteka ob prisotnosti ropota, prahu, hlapov, prepiha in temperaturnih sprememb. Dela pretežno stoje, s pogostim sklanjanjem, občasno z uporabo večje sile ob dviganju težjih predmetov. 
 

Delovni pripomočki:

Mizar uporablja številno orodje, pripomočke in materiale: skobeljne, rezkalne in brusilne stroje, stiskalnice, vrtalne stroje, stroje za spajanje furnirja, ročne žage, dleta, kladiva in klešče; izvijače, pile, naravni in umetni ter gladilni kamen, brusne papirje, svedre, vrtala, poglobila, strgala, mizarski meter, kljunasto merilo, navadno in votlinsko šestilo, vodno tehtnico, kalibre, kotnike, ravnila, tehnično in tehnološko dokumentacijo strojev in naprav ter orodja, navodila za sestavo, garancijske liste in ateste.

Obvezna je uporaba osebnih varovalnih sredstev: delovne obleke, pokrivala, čevljev z jekleno kapo pri delu s težjimi predmeti, rokavic, zaščitna očala, obrazni ščitnik, zaščitno masko, ušesne čepe. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano srednjo poklicno izobrazbo lesarske smeri.
 • Obvlada risanje načrtov za tipične lesarske izdelke v skladu z veljavnimi normativi. 
 • Izdelke zna razstaviti na elemente in narisati kosovnice. 
 • Pozna merske enote ter tehnične in kakovostne standarde, lastnosti lesa in lesnih tvoriv ter pomožnih materialov. 
 • Obvlada tehnološke postopke obdelave in predelave lesa. 
 • Pozna zgradbo, delovanje in načine uporabe strojev in orodja za obdelavo in predelavo lesa.
 • Je natančen, odgovoren in vesten ter ima sposobnost opazovanja.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: