Polagalec podov

Lepo poležen pod v pisarni

Kaj delavec običajno dela:

 • polaga tekstilne, gumijaste, linolejske in vinilne talne obloge, s čimer izboljša funkcionalnost, poveča udobje in poudari estetski videz tal in stopnic v stanovanju, hiši;
 • talne obloge lepi ali polaga prosto na podlago, posamezne kose polaga skupaj in vari stike med njimi, jih obrezuje, da se lepo prilegajo, izdela obrobne zaključke in poskrbi za ustrezno zaščito; 
 • po prejemu naročila, si prostore najprej ogleda; 
 • stranki svetuje pri izbiri talne obloge in jo seznani z izvedbenim rokom in s stroški dela; 
 • po izmerah površin nakupi potrebne količine materialov; 
 • odstrani stare talne obloge, preveri podlago oz. tlak, morebitne poškodbe popravi in odstrani prah, umazanijo ter ostanke stare obloge; 
 • pred polaganjem preveri kakovost nove obloge; 
 • izmeri vlago v tlaku in površinah za polaganje ter zračno vlago; 
 • po opravljenem delu obračuna storitev in izda račun; 
 • na opravljeno delo zagotavlja garancijo, prekrivanje tal opravlja v skladu s standardi stroke in z navodili izdelovalcev talnih oblog;
 • o svojem delu vodi poslovno dokumentacijo;
 • načrtuje, organizira, svetuje in opravlja administrativno-komercialno delo.
   

Osebnostne lastnosti:

Polagalec podov mora imeti smisel za estetiko in za kombiniranje materialov. Poleg tega je tudi natančen, potrpežljiv in iznajdljiv. S strankami je prijazen in vljuden ter dosleden v sklenjenih dogovorih.

Pogoji dela:

Pri dolgotrajnem delu se lahko pojavijo bolečine v hrbtu in sklepih ali odrgnine kože na kolenih. Tem poškodbam se polagalec izogne tako, da je dobro telesno pripravljen in da uporablja zaščitne pripomočke, npr. ščitnike za kolena in delovno obleko. Pri delu upošteva predpise o varstvu pri delu. Polagalec podov dela v zaprtem prostoru, pri normalni temperaturi in svetlobi, vendar v slabšem zraku, polnem umazanije, finega prahu ter hlapov lepil in premazov. Med delom pretežno kleči in se pripogiba, dviguje različno težke predmete. Polagalec podov stalno menjava delovišča, potuje tudi v bolj oddaljene kraje. Njegov delovni čas je pogosto podaljšan oz. nestalen. 

Delovni pripomočki:

Polagalec podov uporablja pri delu različna specialna orodja in pripomočke, kot so poseben nož, železno ravnilo, valjček, zobata lopatica, meter, vlagomer, varilni sušilnik, omelo oz. sesalec za prah in samohodni varilni stroj. Talne obloge, ki jih polaga, so tekstilne, gumijaste, linolejske in vinilne. Polaga tudi talne obrobne letve in robljene obloge. Za pritrjevanje in zaščito uporablja različna lepila, lepilne trakove, žebljičke in zaščitne premaze. Uporablja tudi izravnalne mase, varilne vrvice, kite in čistila. K delu polagalca podov sodijo tudi dokumenti: delovne skice, tehnična navodila, predračuni in računi. V pomoč so mu strokovne revije, katalogi in prospekti. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano srednjo poklicno izobrazbo gradbene smeri (zaključna gradbena dela).
 • Pozna standarde svoje stroke ter navodila izdelovalcev tapet in drugih materialov.
 • Obvlada tehnologijo dela, načine dela in izdelke. Pozna gradiva oziroma materiale, s katerimi dela. 
 • Je vešč tehničnega risanja, branja načrtov in izdelave kalkulacij. 
 • Pozna zahteve varstva pri delu.
 • Ima spretne roke in prste, kadar ravna z delovnim orodjem in materiali. 
 • Ima dober vid in dobro razlikuje barve, kar je nujno pri razvrščanju materialov ter sestavljanju vzorcev in okrasnih figur. 
tekstilna obloga za tla.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: