Polagalec tapet

Soba z obrabljenimi tapetami

Kaj delavec običajno dela:

 • z različnimi tapetami iz papirja ali vinila prekriva notranje stene in stropove;
 • po prejemu naročila, si prostore najprej ogleda; 
 • stranki svetuje glede primerne izbire tapete ali druge okrasne obloge in jo seznani z izvedbenim rokom in stroški dela; 
 • po izmerah površin nakupi potrebno količino materiala, npr. lepila; 
 • odstrani stare tapete, uredi podlago za polaganje, popravi morebitne poškodbe, npr. razpoke in neravnine, odstrani prah, umazanijo ter ostanke stare tapete; 
 • izmeri površino, na katero bo polagal tapete, in pripravi lepilno maso; 
 • izmeri in reže tapeto na pole, preveri ponavljanje vzorca na tapeti zaradi zamika in polaganja; 
 • lepilo nanese na vsako polo tapete in jo gladko, stikoma lepi na podlago, pri čemer pazi na vzorec; 
 • pogladi gube na tapeti, odreže odvečne dele in obriše odvečno lepilo;
 • prepleska grobovlaknate ali hrapave tapete;
 • sodeluje pri restavratorsko-obnovitvenih posegih;
 • po opravljenem delu obračuna storitev in izda račun; 
 • o svojem delu vodi poslovno dokumentacijo;
 • načrtuje, organizira, svetuje in opravlja administrativno-komercialno delo.
   

Osebnostne lastnosti:

Njegovo delo ima estetsko in dekorativno vrednost, ki pomembno vpliva na človekovo počutje in bivanje v notranjih prostorih in zgradbah. Polagalca tapet odlikuje natančnost in vztrajnost pri delu. Ima smisel za estetiko in kreativnost. Je komunikativen in prijazen do strank.

Pogoji dela:

Pri delu polagalca tapet so možne ureznine in odrgnine. Pojavijo se lahko bolečine v rokah, v ramenih in hrbtenici. Kadar dela na višini, obstaja možnost zdrsa ali padca. Ustrezna zaščita je delovna obleka in upoštevanje predpisov s področja varstva pri delu. Polagalec tapet dela v zaprtem prostoru, pri normalni temperaturi ter dnevni ali umetni svetlobi. Delo opravlja pretežno stoje, pogosto se pripogiba in stopa na lestev ali podstavek. Delovišča pogosto menjava in lahko potuje tudi v bolj oddaljene kraje.

Delovni pripomočki:

Polagalec tapet uporablja pri svojem delu ročno orodje in pripomočke, npr. svinčnik, meter, olfa nož, škarje, krtače, valjčke, pleskarske lopatice, čopiče in brusne papirje. Nepogrešljiv pripomoček je posebna miza, na kateri polagalec tapet pripravlja tapetne pole. Poleg tega uporablja še pleskarsko lestev, dodatno razsvetljavo in sesalec za prah. Osnovni material, s katerim dela, so raznovrstne tapete in lepila za tapete ter dekorativne obrobe in štukature. Ko pripravlja podlago za polaganje nove tapete, uporablja izravnalne mase, kite, reparaturne trakove, cemente, betonske mešanice, emulzije, sredstvo za odstranjevanje tapet, barve, čistila, zaščitno prekrivalo in vodo. Pri delu uporablja tudi navodila za uporabo materialov, skice, predračune in račune. V pomoč so mu strokovne revije in katalogi, v katerih so predstavljene novosti z delovnega področja. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano srednjo poklicno izobrazbo gradbene smeri (zaključna gradbena dela). 
 • Ima znanja s področja slikopleskarstva, gradbeništva, risanja, umetnosti in oblikovanja.
 • Pozna standarde svoje stroke in navodila izdelovalcev tapet in drugih materialov.
 • Obvlada postopke: slikanje in pleskanje, kitanje, ometanje in polaganje tapet, pozna delovne pripomočke in materiale. 
 • Se nenehno strokovno izpopolnjuje na strokovnih srečanjih in tečajih. Ima izkušnje z novimi materiali, ki zahtevajo uporabo novih tehnik in postopkov.

 

Rola tapet
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: