Slikopleskar

Pleskanje zidu.

Kaj delavec običajno dela:

  • obnavlja in pleska zidove, stropove in fasade;
  • pleska mizarske in kovinske izdelke;
  • namešča tapete;
  • opravlja dekorativne dejavnosti (sodeluje pri restavriranju in obnavljanju arhitekturnih in kulturnih spomenikov).
     

Osebnostne lastnosti:

Slikopleskar ima smisel za estetiko in čut za sodelovanje z drugimi. Je samoiniciativen in vedno stremi h kakovostni izvedbi storitev.

Pogoji dela:

Poškodbe kot posledica razmer pri delu so padci z višine, ureznine in udarnine, nevarnost pa predstavlja tudi nepravilno ravnanje z nevarnimi snovmi. Slikoplesakar mora upoštevati navodila s področja varstva pri delu. 

Delovni pripomočki:

Slikopleskar uporablja različne vrste in velikosti čopičev in valjčkov, brizgalno pištolo, rezalna orodja, pri polaganju tapet pa je nepogrešljiva tudi miza. Običajno dela z različnimi barvami, tapetami in lepili. Koristen pripomoček so tudi barvni vzorci, ki so v pomoč pri izbiri ustreznih barv. K dokumentaciji njegovega dela spadajo dobavnice, računi, garancijski listi in atesti.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Je ročno spreten, natančen in ima smisel za estetiko.
  • Pozna slikopleskarske pripomočke in materiale s katerimi dela.
  • Obvlada slikopleskarske tehnike in postopke pri barvanju sten, stropov, zidov ter predmetov.
  • Pozna načrte, jih zna brati in deloma izdelati tudi sam.
Pleskanje zidu s pomočjo kompresorja, ki prši barvo.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: