Računalniški operater

Kaj delavec običajno dela:

 • skrbi, da se centralizirano organizirane računalniške obdelave odvijajo nemoteno;
 • izvaja preproste nastavitve računalniških perifernih naprav, omrežja in komunikacijskih naprav ter nadzira njihovo delovanje;
 • različne tipe pomnilnikov umešča na ustrezno enoto sistema;
 • opravlja preproste posege vzdrževanja in čiščenja naprav ter menjavo potrošnega materiala;
 • opazuje in beleži delovanje naprav ter o tem pripravlja poročila;
 • ravna se po navodilih in postopkih varovanja podatkov in v primeru nepredvidenih situacij ravna po svoji presoji;
 • določa redno izvajanje programov, da je čas kar najbolje izkoriščen.

Osebnostne lastnosti:

Računalniški operater ima odgovoren odnos do predpisanih postopkov in naprav, s katerimi dela. Obvladuje številke in razume z njimi povezane probleme. Je komunikativen in zna sodelovati pri nalogah, ki zahtevajo timsko delo.

 

Pogoji dela:

Ker delo vključuje tudi rokovanje s težjimi računalniškimi pripomočki (škatle, tiskalniki, računalniške omare …), mora biti računalniški operater spreten in v dobri telesni pripravljenosti.

 

Delovni pripomočki:

Računalniški operater pri svojem delu ne potrebuje posebnih delovnih pripomočkov. Za nadzor naprav in sistema sledi vnaprej pripravljenim programom.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Je analitičen, ima smisel za podrobnosti, načrtovanje in ustvarjanje.
 • Ima smisel za tehniko in razume zgradbo računalniškega sistema.
 • Pozna telekomunikacijske protokole, podatkovne baze, operacijske sisteme in omrežja osebnih računalnikov.
 • Zna poročati o delu v skladu z delovnim načrtom in navodili.
 • Zna delati z napravami in programi, programskimi orodji in operacijskim sistemom.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: