Računalniški operater

Kaj delavec običajno dela:

 • skrbi, da se centralizirano organizirane računalniške obdelave odvijajo nemoteno;
 • izvaja preproste nastavitve računalniških perifernih naprav, omrežja in komunikacijskih naprav ter nadzira njihovo delovanje;
 • različne tipe pomnilnikov umešča na ustrezno enoto sistema;
 • opravlja preproste posege vzdrževanja in čiščenja naprav ter menjavo potrošnega materiala;
 • opazuje in beleži delovanje naprav ter o tem pripravlja poročila;
 • ravna se po navodilih in postopkih varovanja podatkov in v primeru nepredvidenih situacij ravna po svoji presoji;
 • določa redno izvajanje programov, da je čas kar najbolje izkoriščen.

Osebnostne lastnosti:

Računalniški operater ima odgovoren odnos do predpisanih postopkov in naprav, s katerimi dela. Obvladuje številke in razume z njimi povezane probleme. Je komunikativen in zna sodelovati pri nalogah, ki zahtevajo timsko delo.

 

Pogoji dela:

Ker delo vključuje tudi rokovanje s težjimi računalniškimi pripomočki (škatle, tiskalniki, računalniške omare …), mora biti računalniški operater spreten in v dobri telesni pripravljenosti.

 

Delovni pripomočki:

Računalniški operater pri svojem delu ne potrebuje posebnih delovnih pripomočkov. Za nadzor naprav in sistema sledi vnaprej pripravljenim programom.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

 • Je analitičen, ima smisel za podrobnosti, načrtovanje in ustvarjanje.
 • Ima smisel za tehniko in razume zgradbo računalniškega sistema.
 • Pozna telekomunikacijske protokole, podatkovne baze, operacijske sisteme in omrežja osebnih računalnikov.
 • Zna poročati o delu v skladu z delovnim načrtom in navodili.
 • Zna delati z napravami in programi, programskimi orodji in operacijskim sistemom.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:
Sorodni poklici:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«