Tehnik za gradbeništvo

Kaj delavec običajno dela:

  • pomaga pri vodenju in organizaciji del na gradbišču
  • pripravlja opise del, izmere in predračune ter izvaja kontrolo in obračun izvedenih del
  • sodeluje pri projektiranju in tehnološki pripravi dela, laboratorijskih preiskavah, delih na separacijah in v betonarni
  • sodeluje pri izdelavi tehnične dokumentacije
  • na gradbišču sodeluje pri meritvah in sledi poteku gradbenih del
  • sodeluje z obrtniki zaključnih dejavnosti v gradbeništvu.

Osebnostne lastnosti:

Tehnik za gradbeništvo dela pretežno v skupini, kar zahteva znanje ustrezne komunikacije in smisel za delo z ljudmi. Pomemben je tudi čut za estetiko.

Pogoji dela:

Ker delo pogosto poteka na višini, v globini in bližini delovnih strojev mora pri delu upoštevati varnostne predpise in uporabljati ustrezna zaščitna sredstva, kot so čelada, zaščitna obleka in obutev rokavice ter glušnike.

Delovni pripomočki:

Tehnik za gradbeništvo pri svojem delu uporablja različne risarske in telekomunikacijske pripomočke, računalnik, priprave za meritve in prevozna sredstva. Nepogrešljivi so tudi pisalni bloki, ovojni papir, škatle, vrvice, lepilni trakovi, mape. K dokumentaciji njegovega dela spadajo dobavnice, odpremnice, računi, atesti, rezultati laboratorijskih preiskav in podobno.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

  • Zna tehnično risati, izvajati meritve in raziskovalna dela na terenu.
  • Pozna postopke naročanja materiala, organizacije in kontrole vgrajenega materiala.
  • Zna pripraviti gradbeno dokumentacijo, ki potrebna pri gradnji različnih objektov.
  • Pozna laboratorijske preiskave.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:
Sorodni poklici:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«