Tehnik za gradbeništvo

Testiranje gradbenega materiala

Kaj delavec običajno dela:

  • pomaga pri vodenju in organizaciji del na gradbišču
  • pripravlja opise del, izmere in predračune ter izvaja kontrolo in obračun izvedenih del
  • sodeluje pri projektiranju in tehnološki pripravi dela, laboratorijskih preiskavah, delih na separacijah in v betonarni
  • sodeluje pri izdelavi tehnične dokumentacije
  • na gradbišču sodeluje pri meritvah in sledi poteku gradbenih del
  • sodeluje z obrtniki zaključnih dejavnosti v gradbeništvu.

Osebnostne lastnosti:

Tehnik za gradbeništvo dela pretežno v skupini, kar zahteva znanje ustrezne komunikacije in smisel za delo z ljudmi. Pomemben je tudi čut za estetiko.

Pogoji dela:

Ker delo pogosto poteka na višini, v globini in bližini delovnih strojev mora pri delu upoštevati varnostne predpise in uporabljati ustrezna zaščitna sredstva, kot so čelada, zaščitna obleka in obutev rokavice ter glušnike.

Delovni pripomočki:

Tehnik za gradbeništvo pri svojem delu uporablja različne risarske in telekomunikacijske pripomočke, računalnik, priprave za meritve in prevozna sredstva. Nepogrešljivi so tudi pisalni bloki, ovojni papir, škatle, vrvice, lepilni trakovi, mape. K dokumentaciji njegovega dela spadajo dobavnice, odpremnice, računi, atesti, rezultati laboratorijskih preiskav in podobno.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Zna tehnično risati, izvajati meritve in raziskovalna dela na terenu.
  • Pozna postopke naročanja materiala, organizacije in kontrole vgrajenega materiala.
  • Zna pripraviti gradbeno dokumentacijo, ki potrebna pri gradnji različnih objektov.
  • Pozna laboratorijske preiskave.
Preverja opravljeno delo
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: