Tonski mojster

Oseba za mešalno mizo na prireditvi.

Kaj delavec običajno dela:

 • delovna področja tonskega mojstra so prenosi za radio in televizijo, snemalni studii in kulturne ustanove; 
 • izdelek tonskega mojstra so z zvočno sliko opremljene oddaje, pripravljene za predvajanje v množičnih medijih;
 • snema v studiu in na terenu, oblikuje zvočno sliko pri zahtevnejših projektih in skrbi za vzdrževanje tehničnih sredstev;
 • zvokovno snema javne prireditve, športne prenose, koncerte in prenose iz gledališč;
 • najprej se seznani s predvideno vsebino sporočila, pripravi tehnična sredstva in jih razmesti na predvidena mesta;
 • med snemanjem preverja delovanje zvokovnega sistema v skladu s tehničnimi standardi in normativi;
 • pred začetkom snemanja vzpostavi zvočni sistem s spremljajočimi zvočnimi povezavami tehničnih sredstev, kot so mikrofoni, ojačevalniki, mešalne mize in zvočniki;
 • ves čas spremlja kakovost zvočnih zapisov;
 • po končanem snemanju vzpostavi prvotno stanje tehničnih sredstev.
   

Osebnostne lastnosti:

Imeti mora odličen sluh in smisel za timsko delo. Biti mora potrpežljiv in se zna prilagoditi različnim razmeram na snemanju oddaj. Je urejen, natančen in skrben. 

Pogoji dela:

Delo tonskega mojstra je delo z neurejenim delovnim časom, razpored dela po urniku velja za celotno ekipo, ki sodeluje v projektu. Na terenu so delovne razmere lahko neugodne, saj ga spremlja vročina, mraz ali prepih. Po dolgotrajnem delu so možne poškodbe sluha. Obstaja tudi nevarnost prehlada zaradi klimatiziranih prostorov in dela na terenu. 

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja mešalne mize, mikrofone, navodila za uporabo aparatov in slušalke.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Stopnja zahtevane izobrazbe je srednja strokovna izobrazba, program elektrotehnik.
 • Zvokovni tehnik mora opraviti tečaj za zvočne snemalce in izpit iz varstva pri delu.
   
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: