Upravitelj ladijskega stroja

Oseba v strojnici

Kaj delavec običajno dela:

  • čisti glavne in pomožne stroje ter njihove dele in naprave ter drugo opremo strojnega kompleksa na ladji, čisti rezervoarje za goriva, maziva, kotlovne in pitne vode; 
  • konzervira in barva prostore, stroje in naprave v strojnici;
  • pod nadzorstvom častnikov stroja ali druge kvalificirane osebe pomaga pri sestavljanju oziroma razstavljanju strojev;
  • pomaga pri vkrcanju materiala za potrebe ladje in opravlja druga dela po navodilu nadrejenih.
     

Osebnostne lastnosti:

Delavec mora imeti skrben odnos do dela. Je spreten in rad dela v skupini. Zna navezovati stike z ljudmi ter se zna prilagoditi življenju na ladji v majhnem kolektivu. 

Pogoji dela:

Delo opravlja v zaprtem prostoru, kjer so zahtevne temperaturne razmere, vibracije, ropot in umetna osvetljenost. Razmere so težavne, delo zahteva velik fizični napor ter prenašanje bremen. Opraviti mora vsa potrebna cepljenja proti nalezljivim tropskim boleznim. To je delovno okolje s povečano nevarnostjo nezgod in možnostjo obolenj. Pri delu mora upoštevati predpise o varstvu pri delu in uporabljati vsa predvidena zaščitna sredstva.

Delovni pripomočki:

Upravitelj ladijskih strojev dela z različnimi orodji, napravami, čistili in kemikalijami.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

  • Za opravljanje dela ni potrebna posebna kvalifikacija, dovolj je osnovnošolska izobrazba. 
  • Opravljen izpit iz varstva pri delu. 
  • Zaželena je poklicna šola kovinske stroke, obdelovalci kovin, orodjarji, strugarji in varilci, kjer je možno napredovanje v ladijskega motorista ali ladijskega mehanika.
Strojnica ladje
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: