Upravljavec industrijskih robotov

Oseba upravlja robot

Kaj delavec običajno dela:

  • dela v proizvodnji na avtomatiziranih in robotiziranih procesnih linijah z industrijskimi roboti, ki jih vodi ročno ali na daljavo
  • v skladu z dokumentacijo pripravlja material za obdelavo, vnaša ustrezen program v industrijskega robota in med postopkom nadzoruje njegovo delovanje
  • pripravlja orodja in materiale za izdelavo izdelkov, ki so določeni na delovnem nalogu
  • vodi tehnično, tehnološko, skladiščno in delovno dokumentacijo
  • skrbi za vzdrževanje strojev in robotov, pri čemer manjše okvare popravlja samostojno.

Osebnostne lastnosti:

Upravljalca industrijskih robotov zanima tehnika, mehanika, računalniško vodeni stroji, roboti ter robotizacija in avtomatizacija. Redno sledi novostim na področju tehnologij, tehnoloških procesov in sistemov. Je natančen, analitičen, zmožen dobre koncentracije tudi ob rutinskem delu. V primeru napak se zna hitro in ustrezno odzvati.

Pogoji dela:

Poškodbe kot posledice razmer pri delu so lahko ureznine, praske, udarnine in okvare sluha. Pri delu občasno uporablja tudi nevarne kemične snovi za mazanje robota ali orodij, ki jih uporablja. Pri delu je potrebna uporaba ustreznih zaščitnih sredstev, kot so delovna halja, rokavice, škornji, glušniki.

Delovni pripomočki:

Glavno delovno orodje je ročno ali daljinsko voden industrijski robot, ki se uporablja v različnih vejah industrije oziroma proizvodnje. Njegove naloge so lahko zelo enostavne ali pa zelo kompleksne. Se pa roboti v današnjem času zelo hitro razvijajo in še zdaleč niso dosegli končne razvojne stopnje. K dokumentaciji njegovega dela sodijo delovni nalogi, tehnična, tehnološka, skladiščna in delovna dokumentacija ter zaključna poročila o opravljenem delu. Pri delu uporablja tudi osebno opremo.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

  • Pozna osnovne strukture robotskih mehanizmov: robotske roke, zapestja in prijemala, mobilne robote s kolesi in nogami, humanoidne robote ter členkaste in kačam podobne robote.
  • Pozna osnovne strukture robotskih rok in prostostne stopnje ter zna določiti število stopenj za posamezne strukture robota.
  • Pozna podobnosti in razlike v zgradbi in gibanju med humanoidnim robotom in človeškim telesom.
  • Pozna vrste in načine premikanja robotskega mehanizma ter problem stabilnosti robota med gibanjem.
  • Pozna avtonomno in neavtonomno delovanje robotov in senzorjev, delovni prostor robota ter morebitne omejitve in ovire gibanja.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: