Veterinarski pomočnik v higieni živil

Skrbi za varno hrano

Kaj delavec običajno dela:

  • dela na področju pridobivanja živil živalskega izvora;
  • izvaja strokovne in tehnične naloge, ki so v njegovi pristojnosti, in tako pomaga uradnim veterinarjem pri izvajanju pregledov in nadzorov.

Osebnostne lastnosti:

Biti mora natančen, skrben in odgovoren. Ker se predpisi na področju proizvodnje zdrave hrane občasno spreminjajo in prilagajajo novim odkritjem in spoznanjem, veterinarskemu pomočniku v higieni živil ne sme biti odveč vseživljenjsko učenje. Spremljati mora novosti in spremembe na njegovem delovnem področju.

Pogoji dela:

Razmere, v katerih opravlja delo veterinarski pomočnik v higieni živil, so pogosto težke. V delovnem okolju se srečuje z nizkimi temperaturami, drsečim podom in ostrimi pripomočki, ki jih uporablja pri delu. Včasih dela tudi ponoči, ob nedeljah in praznikih.
Predvsem pri delu z ostrimi predmeti mora biti previden, da ne poškoduje sebe ali svojih sodelavcev. Pri delu z živalmi, ki so lahko nepredvidljive, mora obvladati prijeme za pomiritev živali. Tudi delo v laboratoriju z različnimi kemikalijami je lahko nevarno, če ne upošteva postopkov, ki so pri delu predpisani

Delovni pripomočki:

Kot pomočnik uradnemu veterinarju ob pregledovanju mesa, organov in drugih živalskih tkiv, najpogosteje uporablja ostra rezila. Ko jemlje vzorce, uporablja predpisane vrečke in posode, v katere odlaga odvzete vzorce, namenjene v laboratorij. Za označevanje vzorcev potrebuje etikete. Kadar izvaja pregled na trihinelozo, uporablja aparaturo, ki se imenuje trihinoskop. Pri delu uporablja tudi različen pisarniški material za pisanje zapisnikov ter vodenje evidenc in računalnik.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

  • Veterinarski pomočnik v higieni živil pridobi potrebna znanja v izobraževalnem programu veterinarski tehnik.
  • Pozna anatomijo in fiziologijo domačih živali, laboratorijsko delo v veterinarstvu, veterinarsko tehnologijo in higieno živil živalskega izvora.
  • Zna uporabljati varnostno opremo.
  • Pozna zakonske predpise o varnosti in zdravju ljudi pri delu, varovanju okolja in varstvu pred požarom.
Delo v laboratorju.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: