Bolničar v veterinarstvu

Mlajša ženska drži kužka v naročju

Kaj delavec običajno dela:

  • Bolničar v veterinarstvu pomaga pri ambulantnem in kirurškem zdravljenju živali. Pripravi žival na veterinarski poseg, skrbi za rehabilitacijo živali po opravljenem posegu, jo neguje, hrani in sprehaja.
  • Izvaja zaščitna cepljenja za zatiranje kužnih bolezni ter trakuljavosti živali. 
  • Sodeluje pri čiščenju in sterilizaciji ambulante, čisti in sterilizira kirurški inštrumentarij ter pripravlja sanitetni material. 
  • Sodeluje pri vzorčenju bioloških vzorcev.
  • Izvaja predpise s področja varstva pri delu v mikrobiološkem in fizikalno kemijskem laboratoriju.
     

Osebnostne lastnosti:

Za opravljanje dela je pomembna komunikativnost, sposobnost za timsko delo, potrpežljivost, primeren odnos in pristop do ljudi, samoiniciativnost ter odgovoren odnos do dela in do živali. Pri delu je pomembna umirjenost, natančnost, sposobnost opazovanja živali in zaznava bolezenskega obnašanja živali. Na ta način ji lahko hitro pomaga, pri čemer mora biti potrpežljiv tako do živali kot do ljudi. Biti mora komunikativen, natančen in predan delu. Bolničar mora biti mobilen in mu gibanje po terenu ne sme predstavljati ovire. Biti mora zdrav in fizično močan.

Pogoji dela:

Zaradi dinamičnega dela in dela stoje so precej obremenjene noge in hrbtenica. Zaradi dela na terenu je večja nevarnost prometnih nesreč, ugrizov in drugih poškodb, ki jih lahko povzročijo živali. 
 

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki bolničarja so inštrumenti in naprave za analize, računalnik s potrebno programsko opremo in vodenje dokumentacije posegov. Uporablja zaščitno delovno obleko ter službeno prevozno sredstvo za primer dela na terenu. Poleg tega uporablja tudi laboratorijske pripomočke. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Znanja in kompetence:

  • Zahtevna je srednješolska izobrazba veterinarski tehnik. 
  • Pozna živalske nalezljive bolezni, anatomijo, oskrbo in prehrano živali, načine aplikacije zdravil, dezinsekcije in dehelmintizacije živali ter varen pristop k živali. 
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: