Voznik taksija

Oseba za volanom.

Kaj delavec običajno dela:

 • dela v podjetju za prevoz potnikov ali pa kot samostojni podjetnik;
 • na potnika čaka v bližini avtobusne postaje ali drugih prometnih točkah, stranka pa ga lahko ustavi tudi med kroženjem po mestu;
 • s centralo oziroma drugimi taksisti je povezani prek radijske zveze ali telefona;
 • stranko prepelje na določen kraj in pomaga prenesti prtljago do taksija in iz njega;
 • na začetku vožnje vključi taksimeter, ki ga ob prihodu na želeno lokacijo izključi in na podlagi zapisa na taksimetru stranki izstavi račun;
 • za vožnje na daljših relacijah ali kadar mora stranko čakati se lahko vnaprej dogovori o višini plačila;
 • skrbi za urejenost in brezhibnost vozila. 

Osebnostne lastnosti:

V stikih s strankami mora biti ljubezniv, vljuden in potrpežljiv. Zaradi nepredvidljivih okoliščin (npr. da v njegovo vozilo vstopi objestna ali opita stranka) je pomembno, da zna ravnati v razmerah, ko je ogroženo njegovo življenje ali varna vožnja. Vožnja v prometni gneči, ponoči in v slabih vremenskih razmerah zahteva povečano zbranost in hitro odzivanje.

Pogoji dela:

Taksistov delovni čas traja 8 ur, po potrebi in na željo strank ga lahko tudi podaljša. Razpored dela si pretežno določa sam. Ob slabem vremenu, npr. kadar zapade veliko snega, imajo taksisti po navadi največ dela. Pripravljen je tudi na nočno delo in delo med prazniki. 
Zaradi morebitnih prometnih nesreč preži na taksista, ki mora spoštovati pravila prometne ureditve, veliko nevarnosti. Taksist tvega tudi tedaj, kadar stopi v njegovo vozilo nepredvidljiva, nevarna oseba ali skupina objestnežev. V teh primerih lahko vožnjo tudi odkloni.

Delovni pripomočki:

Poglavitni delovni pripomoček taksista je urejeno osebno vozilo, taksimeter, radijska postaja in prenosni telefon. Stranki izda račun ali potrdilo o opravljeni vožnji.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • ima zaključeno srednjo poklicno šolo, najbolje strojne smeri;
 • ima opravljen vozniški izpit B kategorije;
 • ima licenco za opravljanje dela (pozna mesto in njegove znamenitosti ter ima znanje slovenskega jezika);
 • poleg slovenskega govori vsaj en tuj jezik;
Znak za taksi na strehi avtomobila.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: