Zelenjavar

Dve ženski pri pobiranju zrelega paradižnika

Kaj delavec običajno dela:

  • vsakodnevno opravlja oskrbovalna dela, kot so zalivanje, dognojevanje, zračenje, utrjevanje sadik in varstvo pred boleznimi, škodljivci in pleveli;
  • poleg vzgoje zelenjadnic skrbi še za okrasne zelnate rastline, enoletnice, dvoletnice in trajnice, zelišča, sadne vrste, vinsko trto, okrasne grmovnice in drevnine;
  • razmnožuje rastline, jih prideluje, cepi, obrezuje, pripravi za prodajo in jih tržiti;
  • prideluje rastline na štiri načine: na ekološki, konvencionalni, integrirani in biodinamični. 
     

Osebnostne lastnosti:

Zelenjavar spremlja novosti na področju gnojil, substratov, semen, fitofarmacevtskih sredstev in vrtnarske opreme. Vsako leto se lahko udeleži predstavitev različnih domačih in tujih ponudnikov vrtnarske opreme, sejmov ali seminarjev. Ob tem spoznava nove sorte rastlin, načine zasajevanja, sodobnejše stroje in druge pripomočke za delo, kot so različni lončki, gojitvene plošče, folije in zastirke. Biti mora komunikativen, ustvarjalen in samokritičen. Pri izračunu koncentracij rastlinskih škropiv pa zelo natančen.

Pogoji dela:

Zelenjavar dela večinoma stoje, sede, kleče ali v pripognjenem položaju. Delo opravlja v dveh delovnih konicah, spomladi in pozno poleti ter v začetku jeseni. Tedaj delo poteka od jutra do večera, ob nedeljah in praznikih. Dviguje težja bremena in dela v različnih vremenskih pogojih.
Med delom je izpostavljen vročini, mrazu in padavinam. Lahko se poškoduje s stroji in orodji. Pri delu s škropivi lahko pride do zastrupitev s kemičnimi sredstvi, pogoste so ureznine. Na delovišču uporablja delovno obleko, pri delu s stroji upošteva navodila za varno delo, pri škropljenju pa uporablja predpisano zaščitno opremo.
 

Delovni pripomočki:

Zelenjavar uporablja enostavna orodja in pripomočke, kot tudi sodobne stroje, naprave in računalniško vodeno procesno opremo. Osnovni stroj je traktor z različnimi priključki, kot sta plug in prekopalnik, uporablja tudi: škropilnico, trosilnik organskih in mineralnih gnojil, polagalec folije, sadilnik, robot za sajenje, namakalna rampa, dozer gnojil ter stroj za pobiranje pridelkov in viličar. Pri ročnem delu uporablja lopato, vile, samokolnico, motiko, različne namakalne cevi, zalivalko, vrtnarske škarje in nožek. Manjše površine zasadi s sadilnim klinom. Nepogrešljivi pripomočki so še: različne vrvice, količki, zabojčki, folije, lončki, gojitvene plošče, setveni zabojčki in etikete. Ekološko in integrirano usmerjeni zelenjavar veliko dela z vodenjem evidenc in pisanjem dnevnika opravljenih del.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • zelenjavar pridobi strokovna znanja na srednji poklicni šoli;
  • pozna delovanje rastlinjakov, ki so se v zadnjem desetletju zelo posodobili;
  • ima temeljna znanja o varstvu rastlin ob upoštevanju ekoloških načel pridelovanja rastlin;
Roke, ki sadijo sadiko v zemljo
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: