Kmetovalec na mešani kmetiji

Moški s traktorjem obdeluje njivo

Kaj delavec običajno dela:

 • prideluje poljščine, zelenjavo, sadje, grozdje in vino, krmo in redi živali
 • s stroji obdeluje in gnoji tla, opravi strojno setev
 • upravlja traktor in stroje pri oskrbi posevka in pobiranju pridelka, dela s kmetijskimi stroji in pripomočki
 • varuje poljščine, zelenjadnice, sadno drevje in vinsko trto ter krmne rastline pred boleznimi, škodljivci in pleveli, pozna osnove rokovanja s škropivi, zna pripraviti fitofarmacevtske raztopine in jih nanesti na rastline
 • poljščine skladišči in jih pripravi za prodajo in predelavo
 • izvaja manjša popravila orodja in pripomočkov ter tekoče vzdržuje kmetijsko mehanizacijo
 • vodi evidence o delu in izpolnjuje dokumentacijo oz. vloge za pridobitev sredstev v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo
 • pridelki so odvisni od usmerjenosti kmetije. To je lahko hrana za ljudi (sadje, zelenjava) ali pa pridelki, namenjeni krmi za živali. Na kmetijah pridelujejo še: mleko in mlečne izdelke, jajca, krompir, žita in moko, kislo zelje in kislo repo, ipd. Pridelke prodaja po domovih, na tržnici, v mlekomatu ali pa z njimi oskrbuje trgovine, trgovske centre ali jih oddaja v zadruge. 

Osebnostne lastnosti:

Kmetovalec ima izražen interes za zemljo in pridelovanje različnih pridelkov za prodajo in za uporabo doma. Kmetovalec se zaposli na lastni kmetiji, v kmetijski ustanovi, drevesnici ali vrtnariji. Je prilagodljiv in komunikativen, imeti mora smisel za organizacijo dela, razvit odnos do samostojnega dela in do dela v skupini. Samostojno delo opravlja temeljito, učinkovito in odgovorno.

Pogoji dela:

Kmetovalec mora biti pri delu s fitofarmacevtskimi sredstvi, pri vožnji in delu s traktorjem ter delu z orodjem, npr. z žagami in s kosilnicami ali z drugo težko mehanizacijo ter pri delu v gozdu, še posebej pozoren na varnost. Pri tem je obvezna uporaba zaščitne obleke, zaščitnih sredstev in posebnih delovnih čevljev. Delo kmetovalca je vezano na delo v naravi, zato pogosto prihaja do neenakomerne porazdelitve delovnih obremenitev. Pri delu so še posebej izpostavljene poškodbam dlani in roke, možne so tudi poškodbe hrbtenice.

Delovni pripomočki:

Kmetovalec pri svojem delu uporablja traktor s priključki, npr. trosilec hlevskega gnoja, cisterno za gnojevko, škropilnico, nakladalko, kosilnico, kombajn za spravilo krompirja in puhalnik. Uporablja lahko tudi žitni kombajn, viličarja in pakirno linijo. Ob večjih strojih uporablja tudi manjše orodje kot so grablje, vile, motike in lopate. Pri delu uporablja semena. Sadike kmetovalec vzgoji sam ali jih kupi. Potrebuje tudi gnojila, sredstva za varstvo rastlin in pripomočke za pakiranje.
Dokumenti, s katerimi dela, so predvsem škropilni in gnojilni načrti, plan proizvodnje sadik ter računi, dobavnice.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano srednješolsko poklicno izobrazbo kmetijske smeri.
 • Ima opravljen traktorski izpit, lahko tudi izpit za viličarja.
 • Pozna naravo in njene zakonitosti.
 • Pozna zakone s področja kmetijstva, varstva pri delu, varstva rastlin in okolja ter ekologije.
 • Pozna zelenjadnice, poljščine, krmne rastline, najpogostejše sadne vrste in vinsko trto, osnove popravil kmetijske mehanizacije in osnove živinoreje.
Kmetovalci pri sajenju krompirja
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: