Zgodovinar

Kaj delavec običajno dela:

  • zbira in ohranja vire iz preteklosti ter jih kritično presoja;
  • analizira dejstva, jih postavlja v pravilno zaporedje in jim daje smisel;
  • smiselno povezuje dogodke, njihove vzroke in posledice,
  • njegovo najvišje vodilo je ugotavljanje zgodovinske resnice.

Osebnostne lastnosti:

Zgodovinar je samostojen, vztrajen in potrpežljiv, saj so projekti pogosto dolgotrajni. Ima smisel za raziskovanje in analiziranje. Ker se udeležuje srečanj, konferenc in nastopa v medijih, je priporočljivo, da je samozavesten in suveren. 

Pogoji dela:

Posebnih nevarnosti ali tveganj pri delu zgodovinarja ni. Obstaja možnost alergij na prah, ki se nabira na starejših gradivih v muzejih in arhivih. 

Delovni pripomočki:

Zgodovinar pri svojem delu uporablja primarne in sekundarne zgodovinske vire. Viri prve roke so tisti, pri katerih je mogoče odkriti neposreden stik avtorja z dogodki. Pri virih druge roke pa takšnega stika ni, so pa posredniki. Pot spoznavanja preteklosti vodi v večji meri po primarnih virih, ki so materialni, pisni in ustni – ti imajo tudi večjo dokazno moč. Pri pregledovanju primarnih virov si zgodovinar pomaga z digitalnim fotoaparatom, fotokopirnim strojem ali skenerjem, saj bi bilo prepisovanje dokumentov preveč dolgotrajno. Za beleženje ugotovitev uporablja osebni računalnik. 

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

  • Potrebuje univerzitetno izobrazbo.
  • Pozna tehnike preučevanje zgodovinskih virov. 
  • Ima veščine pisanja. 
  • Ima pasivno ali aktivno znanje angleškega, nemškega, latinskega, francoskega italijanskega in madžarskega jezika.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«