Šole

Naslov: Gosposvetska cesta 4

2000 Maribor

Telefon: 02 250 40 40

E-pošta: tretja-mb@tretja.si

III. gimnazija Maribor

III. gimnazija Maribor je ena najstarejših slovenskih gimnazij., v kateri združujemo dijake v treh programih: gimnazija, gimnazija - športni oddelek in predšolska vzgoja. Z vizijo ''Znanje, delo, spoštovanje in kulturni dialog so temelji uspešnosti mladega človeka na poti v življenje'' vsem dijakom omogočamo ob učenju vključevanje v šolske in nacionalne projekte ter mednarodno povezovanje. Namen delovanja šole je postaviti se ob bok najboljšim. Vodi nas moto: »Ne za šolo, za življenje se učimo.«

Šola izvaja tri izobraževane programe:

  • program gimnazija
  • program gimnazija - športni oddelek
  • program predšolska vzgoja

Dijakom nudimo pestro ponudbo obšolskih dejavnosti, ekskurzij po domovini in tujini. Odprti smo tudi v mednarodno okolje z izmenjavo dijakov z Rusijo, Poljsko, Hrvaško in Japonsko. V športnih oddelkih smo pozorni na uspešno povezavo športnih aktivnosti vsakega dijaka z njegovimi šolskimi obveznostmi. V programu predšolske vzgoje dijaki povezujejo teoretična znanja z delovno prakso v vrtcih doma in v Evropi s projektom Erasmus+. Posebnost programa so različne ustvarjalnice za otroke.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: