Šole

Srednja šola Črnomelj

Srednja šola Črnomelj je pomembna v ožji in širši lokalni skupnosti, na mnogih področjih: pri soustvarjanju kulturnega življenja, športnih aktivnostih, v okviru naše tržne dejavnosti in  pri sodelovanju z delodajalci, kjer opravljajo dijaki PUD. Odprti kurikul prilagajamo delodajalcem ( TIG varjenje) in tako pripomoremo k boljši zaposljivosti dijakov.  Praktični pouk  poteka v šolskih delavnicah, kjer dijaki v realnem proizvodnem procesu spoznajo zakonitosti delovanja strojev. Dijaki splošne gimnazije so uspešni na tekmovanjih in na splošni maturi.

Šola izvaja izobraževalne programe:

 • Gimnazija 
 • Strojni tehnik 
 • Oblikovalec kovin - orodjar 

Zakaj na Srednjo šolo Črnomelj?

 • Smo majhna šola in naši dijaki niso le številke,  
 • smo v središču Bele krajine, 
 • pouk imamo le dopoldan, 
 • izvajamo  medpredmetne in timske ure, 
 • dijaki so uspešni na tekmovanjih in na zaključku šolanja, 
 • imamo sodobno opremljeno športno dvorano s plezalno steno, plesno in fitnes dvorano, 
 • imamo toplo malico s solatnim bifejem in dvema menijema, 
 • pri nas se vsi poznamo. 
Izobraževalne institucije
Sorodne šole: