Šole

Srednja šola Črnomelj

Srednja šola Črnomelj je pomembna v ožji in širši lokalni skupnosti, na mnogih področjih: pri soustvarjanju kulturnega življenja, športnih aktivnostih, v okviru naše tržne dejavnosti in  pri sodelovanju z delodajalci, kjer opravljajo dijaki PUD. Odprti kurikul prilagajamo delodajalcem s poudarkom na robotiki in programiranju in tako pripomoremo k boljši zaposljivosti dijakov.  Praktični pouk  poteka v šolskih delavnicah, kjer dijaki v realnem proizvodnem procesu spoznajo zakonitosti delovanja strojev. Dijaki splošne gimnazije so uspešni na tekmovanjih in na splošni maturi.

Šola izvaja izobraževalne programe:

 • Gimnazija
 • Strojni tehnik
 • Oblikovalec kovin - orodjar
 • Ekonomski tehnik- NOVO

Zakaj na Srednjo šolo Črnomelj?

 • Smo majhna šola in naši dijaki niso le številke,
 • smo v središču Bele krajine,
 • pouk imamo le dopoldan,
 • izvajamo  medpredmetne in timske ure,
 • dijaki so uspešni na tekmovanjih in na zaključku šolanja,
 • imamo sodobno opremljeno športno dvorano s plezalno steno, plesno in fitnes dvorano,
 • imamo toplo malico z  dvema menijema,
 • smo varna šola
 • pri nas se vsi poznamo.

 

 

 

 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: