Šole

Naslov: Ipavčeva ulica 10

3000 Celje

Telefon: 03 428 69 00

E-pošta: info@szksc.si

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje

Smo šola z bogato tradicijo in sodobnimi pristopi k izobraževanju. Imamo lepo urejeno in dobro opremljeno šolo, ki nudi spodbudno okolje za učenje. Prav tako smo zelo dobro opremljeni in usposobljeni za izvedbo izobraževanja na daljavo. Poleg pouka se na šoli odvijajo še pestre in zanimive interesne dejavnosti. Trudimo se, da bi dijaki razvili čut za sočloveka, bili kulturno in ekološko osveščeni in si pridobili kvalitetno znanje, ter si tako ustvarili dobre temelje za nadaljnji študij ali postali odgovorni delavci na področja zdravstva, socialnega skrbstva in kozmetike.

Šola izobražuje po izobraževalnih programih:

Vsi poklici, za katere izobražujemo, so cenjeni in zahtevajo odgovornega delavca z visokimi etičnimi vrednotami. Ti poklici so primerni za tiste, ki jih označuje natančnost in urejenost, pozitiven odnos do zdravja, čut za sočloveka in strpnost do drugačnih, pripravljenost pomagati pomoči potrebnim, delavnost, poštenost, zanesljivost, prijaznost, spoštljivost, komunikativnost in osebna vedrina.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: