Šole

Srednja šola Zagorje

Srednja šola Zagorje je v slovenskem merilu manjša srednja šola, ki ponuja različne kakovostne izobraževalne programe s področja zdravstva, gostinstva, turizma, trgovine, storitvenih dejavnosti za mladino in odrasle. Dijake želimo usmeriti na pot samostojnosti in vseživljenjskega učenja, odprtosti, strpnosti ter sprejemanja različnosti. 

Vsi naši izobraževalni programi so tako ali drugače povezani z delom z ljudmi, zato od bodočih dijakov pričakujemo veselje do dela z ljudmi, komunikativnost, odgovornost, zanesljivost in zanimanje za posamezno strokovno področje.  

Šola izvaja naslednje izobraževalne programe:

  • Zdravstvena nega 
  • Trgovec 
  • Gastronomske in hotelske storitve 
  • Pomočnik v biotehniki in oskrbi 
  • Ekonomski tehnik PTI 
  • Gastronomija PTI  

Poleg bližine šole je prednost Srednje šole Zagorje tudi njena majhnost. Dijakom omogočamo oseben pristop, vsakemu se lahko posvetimo in tako lažje pri dijakih prepoznavamo njihova močna področja. Spodbujamo jih, da se vključijo v raznovrstne dejavnosti in projekte ter tako aktivno preživljajo svoj prosti čas. Dijakom ponujamo in jih strokovno pripravljamo na različna tekmovanja iz splošnih predmetov ter na strokovnem področju. 

Praktično usposabljanje z delom, ki poteka v vseh izobraževalnih programih, dijaki opravljajo pri delodajalcih po njihovih željah – v lokalnem okolju ali v okviru programa Erasmus+ v tujini.  

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: