Šole

Srednja zdravstvena šola Murska Sobota

Dijaki in zaposleni Srednje zdravstvene šole Murska Sobota (letos praznujemo 60-letnico delovanja) utripamo ob soboški bolnišnici in domu starejših. Ti ustanovi spadata med naše poglavitne učne baze v času izobraževanja. Poslanstvo našega zavoda je, da izobrazi in vzgoji mladostnika v treh programih tako, da je pripravljen za poklic in nadaljnje izobraževanje, da je ustvarjalen, ima razvite sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za svojo razvojno pot. Ima lasten pogled na svet kot samostojen, samozavesten, kritičen in odgovoren posameznik. 

Šola izvaja naslednje izobraževalne programe:

  • Zdravstvena nega
  • Kozmetični tehnik
  • Bolničar - negovalec

Poklic tehnika zdravstvene nege, bolničarja-negovalca in kozmetičnega tehnika je poslanstvo in služenje bližnjemu, ki ga odgovorno in vestno opravljajo ljudje z odličnim strokovnim znanjem. Služenje sočloveku in skrbi zanj izvajalca napolnjuje z zadovoljstvom, ga izpolnjuje in duhovno bogati. Na tej poti ti na naši šoli lahko kvalitetno pomagamo, saj imamo ustrezne pogoje dela,  sodobno opremljene učilnice in izkušene učitelje, ki še posebej v času dela na daljavo, iščejo pozitivno energijo vsakega posameznega dijaka. 

 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«