Avtoelektričar

Kaj delavec običajno dela:

  • izvaja osnovna dela: kontrola in dopolnitev elektrolita akumulatorjev, kontrola njegovih priključkov, menjava svetlobnih teles, žarnic v žarometih, zadnjih lučeh in smerokazih
  • ugotavlja napake pri delovanju ali pri odpovedi delovanja, išče vzrok za napake ali okvare ter jih odpravlja
  • izvaja montažo dodatne opreme in posebnih instalacij, npr. svetlobne signalizacije
  • izvaja redna servisna dela in odpravlja napake na elektromehanski opremi in drugih napravah, ki sodijo med električne naprave in opremo
  • najzahtevnejše je iskanje napak z elektronskimi merilnimi instrumenti, kjer uporablja testne naprave za elektronske elemente in sestave, ki vsebujejo tudi napetostno občutljiva mikroprocesorska vezja.

Osebnostne lastnosti:

Pri delu je potrebna natančnost, doslednost in odgovorno ravnanje, saj gre za posege na vozilih, od katerih je neposredno odvisna varnost vožnje. Ima sposobnost natančnega opazovanja in logičnega sklepanja, sposobnost analizirati vzroke in pravilno vzročno povezovati ugotovljena dejstva.

Pogoji dela:

Avtoelektričar lahko pri delu doživi poškodbe rok, ki jih povzročijo vrteči se strojni deli, ostra orodja in materiali, kislina iz akumulatorja, plamen in vroči predmeti. Nevarnost udara električnega toka je majhna, vendar mogoča ob nepravilni rabi električnega orodja ali opreme. Protihrupna zaščitna sredstva večinoma niso potrebna, pri delu ni velikih temperaturnih nihanj. Potrebna je pazljivost in uporaba zaščitnih sredstev.

Delovni pripomočki:

Avtoelektričar pri svojem delu uporablja orodje za demontažo, razstavljanje in montažo agregatov ter merilno-preizkusno opremo kot tudi posebne elektronske instrumente in testne naprave. Uporablja tudi dokumente, npr. sheme in načrte električne in elektronske opreme, kataloge s tehničnimi podatki in navodili za montažo, navodila in predpise za postopke pri ugotavljanju in odpravi napak. Materiali, ki jih uporablja, so: kabli ali snopi električnih vodnikov, spojke, električne komponente, kot tudi razni kovinski in plastični deli.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Pozna funkcijo električnih naprav in opreme. Ima temeljna znanja s področja avtoelektrike, to je poznavanje električnih agregatov (motorjev, generatorjev), električnih instalacij na vozilih in medsebojno povezanost električnih funkcionalnih sklopov.
  • Praktično zna opravljati demontažo, popravilo ter zamenjavo okvarjenega dela.
  • Je usposobljen za uporabo električnih in elektronskih shem, merilne in posebne testne opreme, za kar se običajno dodatno usposobi za določen tip vozila.
avtoelektričar - diagnostika
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: