Avtoserviser

avtoservis

Kaj delavec običajno dela:

 • prevzema vozila z delovnim nalogom in opravi preizkusno vožnjo
 • oceni obseg in vrste poškodb, pomanjkljivosti, napake in okvare ter z metodično preiskavo ugotovi njihove vzroke
 • sistematično lokalizira mesta napak in motenj pri delovanju motorja oziroma uporabi vozila s poudarkom na mehaničnih, električnih in elektronskih, hidravličnih in pnevmatičnih sklopih
 • postavi standardne diagnoze o stanju vozila ter izdela merilne in kontrolne protokole
 • izvaja redna vzdrževalna dela na motornih vozilih (predpisani servisi)
 • naroča in skladišči rezervne dele in opremo
 • kontrolira, nastavlja ter vzdržuje naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri svojem delu
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke ter uporablja škodljive snovi in opremo v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • oceni stanje pnevmatik in platišč, premontira ter uravnoteži kolesa, vzdržuje pnevmatike in platišča na motornih vozilih.

Osebnostne lastnosti:

Poklic je povezan z zanimanjem za motorna vozila in željo po natančnem poznavanju delovanja in funkcije električnih ter elektronskih naprav. Pri delu je potrebna natančnost, doslednost in vztrajnost ter odgovorno ravnanje, saj gre za posege na vozilih, od katerih je odvisna varna vožnja. Je iznajdljiv, samoiniciativen in samostojen, ročno spreten pri montaži in demontaži, njegovo ukrepanje je preudarno.

Pogoji dela:

Nevarnosti, ki pretijo pri delu avtoserviserja, so predvsem poškodbe rok. Povzročijo jih lahko vrteči se strojni deli, ostra orodja in materiali, plamen in vroči predmeti. Delo poteka pretežno v zaprtih prostorih v servisnih delavnicah, kjer so delovne razmere, ki zadevajo hrup, vročino in druge pogoje, urejene s pravilniki. 

Delovni pripomočki:

Avtoserviser pri svojem delu uporablja različne pripomočke, dela tudi z elektronskimi napravami in računalnikom. Osnovni materiali so rezervni deli, izdelavni materiali, maziva, lepila, antikorozijska zaščitna sredstva in tekočine za oskrbo avtomobila. Kot dokumente avtoserviser uporablja tehnične risbe, delovne naloge, garancijske liste, A-teste in podobno. Praviloma ni treba nositi protihrupnih zaščitnih sredstev. Potrebna je pazljivost in uporaba zaščitnih sredstev pri ravnanju z akumulatorjem (zamenjava, dolivanje elektrolita), ker je elektrolit nevarna kislina.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Pozna tehnologijo, naprave in sisteme, ki jih uporablja pri svojem delu.
 • Pozna tehnično dokumentacijo, osnove tehničnega risanja, tehničnega dimenzioniranja in skiciranje osnov tehnologije materialov.
 • Obvlada merjenje in računanje fizikalnih količin, izgorevanja goriv in regulacije avtomobilskih sistemov.
 • Pozna osnove termodinamike, elektronike in računalništva.
orodje avtoserviserja
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: