Veterinarski higienik

Oseba v zaščitni obleki z masko in očali dezinficira prostor.

Kaj delavec običajno dela:

  • sodeluje pri ugotavljanju vzroka pogina živali in pomaga patologu pri obdukcijah;
  • lovi pobegle in zapuščene živali in izvaja dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije;
  • vodi evidence in skrbi za varovanje zdravja in okolja.
     

Osebnostne lastnosti:

Pri delu higienika je potrebna pozornost, vestnost in natančnost. Ker pri delu sodeluje z drugimi strokovnjaki in strankami, je pomembno, da je vešč komunikacije.

Pogoji dela:

Delo veterinarskega higienika v veliki meri poteka na terenu, v različnih vremenskih razmerah, v secirnicah in tudi v živilsko-predelovalnih obratih. Dela lahko tudi izven rednega delovnega časa v obliki dežurstev. Včasih prihaja v stik z nepredvidljivimi in nevarnimi živalmi. Pri delu lahko utrpi različne poškodbe s strani živali. Izpostavljen je možnosti okužbe s povzročitelji bolezni, ki se prenašajo z živali na človeka. Pri nestrokovnemu delu s kemijskimi sredstvi mu preti nevarnost zastrupitve. Za varovanje zdravja je pomembno, da pri delu uporablja predpisana zaščitna sredstva.

Delovni pripomočki:

Veterinarski higienik potrebuje delovno obleko, nemalokrat pa ta ne zadošča in mora uporabiti še druga zaščitna sredstva. Pri lovljenju potepuških mačk in psov si pomaga s posebnimi zaščitnimi rokavicami, lovilnimi palicami in ustreznimi kletkami. Ker pri svojem delu pogosto uporablja avto, mora za njegovo uporabo izpolniti delovni nalog. O svojem delu vodi evidence in piše poročila o opravljenem delu.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

  • Ima srednjo strokovno izobrazbo veterinarske smeri;
  • osnove anatomije in patologije kužnih bolezni in osnove zakonitosti pri zbiranju in odpošiljanju vzorcev;
  • vedeti mora, kako se živali obnašajo, kadar so zdrave in kaj živali s spremenjenim obnašanjem "sporočajo";
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: