Elektroinštalater

elektroinštalater

Kaj delavec običajno dela:

  • oskrbi nov ali prenovljen objekt z napeljavo električnega toka po predpisani dokumentaciji (načrtu) oziroma se posvetuje z lastnikom, ko gre za zasebne prostore; 
  • uredi električno napeljavo v notranjih prostorih za potrebe gospodinjskih aparatov, razsvetljave, računalniškega omrežja, internetne povezave, telefonske napeljave, klimatske naprave ali za napeljavo alarmnega sistema in postavitev strelovoda;
  • kot vzdrževalec v podjetju skrbi za varnost pri delu s stroji ter nujne posege pri morebitnih težavah z električno napeljavo.

Osebnostne lastnosti:

Elektroinštalater mora biti predvsem vesten delavec, saj se napaka pri napeljavi električnega toka v objektu pogosto pokaže šele po določenem obdobju. Za kakovostno delo so potrebne ročne spretnosti in velika natančnost, saj lahko z nepremišljeno kretnjo oziroma premočnim udarcem poškoduje notranjost stavbe, ki jo opremlja z električnim tokom.

Pogoji dela:

Elektroinštalater ima neposreden stik z električnim tokom, zato se mora zavedati, da je lahko vsaka neprevidnost ali malomarnost smrtno nevarna. Preden pride do morebitnega stika s tokom, mora delavec oceniti tveganje, ki mu preti pri delu. Nevarnost predstavlja tudi delo na višini. Pri delu je obvezna uporaba zaščitne obleke in rokavic, na večjih deloviščih tudi uporaba zaščitne čelade, ki zavaruje glavo pred morebitnimi poškodbami. Kadar elektroinštalater dela v neopremljenem objektu, je pogosto izpostavljen mrazu in prepihu. Dobro vidi in nima barvne slepote, saj električno vezje zahteva barvno usklajevanje različnih napeljav, Ovira pri delu je tudi okvara sluha in morebitna invalidnost ali vrtoglavica.

Delovni pripomočki:

Delo grobe montaže zahteva uporabo udarnih naprav, s pomočjo katerih pripravi teren za polaganje kablov za električno napeljavo – v stene oziroma tla izdolbe kanale, v katere s pomočjo malte vstavi cevi in doze. Potrebuje klešče za odmero kablov in orodje za vgradnjo žic v kanale in njihovo pritrditev – spojke. Uporablja  lestev za delo na višini in izvijač, s pomočjo katerega pritrdi razdelilne omarice, v kateri so števci za električni tok, uredi varovalke ter poveže vtičnice, stikala in osnovo za luči, na katero pritrdi žarnico in lestenec. Drži predvidenega načrta oz. predpisane dokumentacije, ki je potrjena s strani uradne osebe. Napetost izmeri s pomočjo merilnih naprav (ampermeter in voltmeter).

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano srednjo poklicno izobrazbo.
  • Stalno dopolnjuje znanje na tečajih, kjer se seznani z novimi orodji in merilnimi napravami.
  • Pozna osnove gradbeništva, zlasti gradbenih materialov in njihove lastnosti. To mu olajša odločanje o poteku napeljave električnega toka v objektu.
  • Razume tehnično dokumentacijo in načrte.
orodje elektroinštalaterja
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: