Izdelovalec brusov

Brus, mlinski kamen

Kaj delavec običajno dela:

  • izdeluje različne brusne plošče, ki se uporabljajo za ostrenje orodij, za razrez ali brušenje različnih materialov (kovin, kamna, keramike, litin, betona, opeke, marmorja itd.), za obdelavo zvarov, poliranje, čiščenje ali pripravo površin za barvanje;
  • pripravi materiale oz. surove mase, oblikuje modele za oblikovanje brusov; 
  • upravlja stroje za izdelavo brusov, jih polni z zmesmi, pripravlja lepila, nastavlja modele, aktivira stiskalnice, vliva surovine v kalupe, nalaga izdelke in jih raztovarja ter odvaža v peč na nadaljnjo termično obdelavo.
     

Osebnostne lastnosti:

Izdelovalec brusov rad dela s stvarmi, zanima se za tehnološke novosti, orodja in pripomočke, ki jih lahko uporablja pri svojem delu. Ima dobre ročne spretnosti in je natančen, skrben, odgovoren ter vztrajen.

Pogoji dela:

Delo opravlja v zaprtih, klimatsko reguliranih prostorih, običajno v dveh izmenah (dopoldan, popoldan), po potrebi pa opravlja tudi nadure. Delo je normirano (določena je količina dela, ki ga mora opraviti v določenem času), norma pa je skupinska. Na enem stroju se dela v paru, izmenoma stoje in sede, pogosto se pripogiba ter prenaša in dviguje bremena. Izdelovalec brusov je izpostavljen nevarnosti mehanskih poškodb, kot so zmečkanine prstov na rokah, odrgnine in vrezi. Da se jim izogne, mora upoštevati načela varstva pri delu in uporabljati predpisana zaščitna sredstva (delovno obleko, obutev, rokavice, očala in predpasnik). Psihofizične zahteve za delo so: dober vid na blizu, globinski vid, razlikovanje barv, prilagoditev, tip, koordinacija, spretnost prstov, spretnost rok, zaznavanje in razlikovanje oblik. Pri tem delu se lahko pojavi preobčutljivost na epoksidne smole, zato je potrebno vsaki dve leti opraviti preventivni obdobni zdravstveni pregled.

Delovni pripomočki:

Izdelovalec brusov pri delu uporablja različne materiale, stroje in orodja. Srečuje se z delom na avtomatu za oblikovanje, pri stiskanju uporablja hidravlično stiskalnico, pri sejanju zmesi vibracijski sejalnik, za oblikovanje brusa poravnalni nož, za pritrditev podložnih plošč pa pnevmatski izvijač. Pri ročnem delu uporablja lopate za delo z zmesjo, zidarsko lopatico, tehtnico za tehtanje mase, modele za izdelavo samega brusa, lamele, lepilo, ki vsebuje smole in veziva, in druge zmesi, korund, fenolne smole in vlakna steklene volne.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Znanja in kompetence:

  • Ima nižjo poklicno izobrazbo kemijske ali keramične smeri ter opravljeno interno dokvalifikacijo.
  • Zna slediti tehnološkemu navodilu, ki mu ga pripravi in posreduje tehnolog.
Brušenje kovine
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: