Izolater

Dekle izolira fasado.

Kaj delavec običajno dela:

  • izvaja izolacije v gradbeništvu, in sicer hidroizolacijo, toplotno, zvočno in požarno izolacijo
  • izvaja hidroizolacijo v hišah, kleteh, stavbah, zvočno izolacijo v stenah, stropih, predelnih stenah, toplotno izolacijo hiše, stavb, poslovnih prostorov, predelne stene, obloge sten in stropov, obloge v podstrešjih in suhe omete
  • pred začetkom del pripravi material, orodja ter prebere tehnično in projektno dokumentacijo oz. upošteva želje naročnika
  • pri delu na višini postavi delovni, zaščitni in premični oder
  • pri postavljanju izolacijskih predelnih sten najprej pregleda načrt postavitve sten, nato stene zariše
  • sodeluje pri postavljanju protihrupne zaščite v industrijskih predelih in obratih ter pri protihrupni zaščiti zaradi prometnega hrupa.

Osebnostne lastnosti:

Izolater ima izkazan interes za gradbeništvo ter gradbene materiale. Ima veselje za gradnjo novih objektov in obnovo starih. Zanima ga tudi fizika, termodinamika in mehanika. Rad ima ročna dela ter vidne in koristne rezultate svojega dela. Sposoben je timskega dela, saj pri gradnji ali izolaciji vedno sodeluje več ljudi. Biti mora natančen in potrpežljiv.

Pogoji dela:

Delo izolaterja lahko poteka na višini, zunaj ali v zaprtih prostorih. Pri tem je izpostavljen prepihu in prahu ter različnim kemikalijam. Ker pri delu uporablja različne materiale, ki so lahko alergeni ali povzročajo občutljivost, mora izolater uporabljati zaščitna sredstva (očala, rokavice, delovno obleko in čevlje). Pri delu mora upoštevati varnostne predpise ter biti pazljiv in upoštevati varnostna določila, navedena na kemičnih topilih, ki jih uporablja pri delu. Pri delu mu grozijo predvsem naslednje nevarnosti padec z višine, udarci, ureznine, politje ter opekline zaradi kemičnih topil.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja projektno tehnično gradbeno dokumentacijo, načrte, tabele, standarde in merila za zvočno jakost različnih vrst prostorov in okolja, standarde za toplotno izolacijo in porabo energije ter požarno izolacijo. Osebna oprema so rokavice, očala in zaščitna oprema. Pri delu uporablja različne gradbeno-izolacijske materiale ter vijačni in pritrdilni material. Najpogosteje uporabljeni materiali za izolacijo sten so mineralna volna, polistiren in stiropor. Uporablja tudi različna električna orodja, barvne vrvice za označevanje oz. laserje ter merilnike zvoka, toplote in vlage. Pri delu na višini potrebuje zaščitne in pomične odre.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano triletno srednješolsko poklicno izobrazbo.
  • Dobro pozna gradbene materiale in njihove lastnosti, tehnologijo materialov in izdelav, osnove gradbeništva ter fiziko, predvsem na področju termodinamike in zvočnega valovanja.
  • Pozna standarde za požarno izolacijo, za jakost zvoka,  za porabo energije pri različnih toplotnih izolacijah ter varstvo pri delu.
  • Obvlada tehnično risanje in načrtovanje z računalniškimi programi.
Izolirana fasada
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: