Vinogradnik

Kaj delavec običajno dela:

 • ukvarja se z gojenjem vinske trte, kar vključuje usmerjanje njene rasti, obdelovanje talne podlage, varovanje pred boleznimi in škodljivci ter obnavljanje nasada;
 • trte obrezuje, gnoji, spremlja njen razvoj ter odstranjuje odvečne mladike in liste;
 • ureja, utrjuje in vzdržuje jarke in poti po vinogradu ter odstranjuje škodo po vremenskih ujmah, tla neguje s košnjo ali obdelavo;
 • ko je čas za trgatev obira grozdje ter ga v vinski kleti pripravi za predelavo ali skladiščenje in prodajo na trgu;
 • stiska grozdje ter neguje mlado vino, da pravilno dozori, nato ga ustekleniči in opremi z podatki;
 • nakupuje opremo, material in zaščitna sredstva ter vzdržuje in opravlja manjša popravila kmetijskih strojev, priključkov in naprav;
 • sodeluje z vinogradniki in agronomskimi strokovnjaki ter se udeležuje strokovnih predavanj in seminarjev, spremlja strokovno literaturo in se izobražuje;
 • udeležuje se razstav in ocenjevanja vin na kmetijskih in vinskih sejmih.

Osebnostne lastnosti:

Vinogradnik ima veselje do dela v vinogradu in pozitiven odnos do varovanja okolja. Je vztrajen, potrpežljiv, iznajdljiv, skrben in natančen. Pri stikih z ljudmi je komunikativen. Odlikuje ga dobra organizacija dela in stremi k novostim ter izboljšavam v stroki. Ima razvite sposobnosti opazovanja razvoja vinske trte ter znakov prisotnosti rastlinskih bolezni ali škodljivcev.

Pogoji dela:

Poškodbe kot posledice razmer pri delu so lahko ureznine, odrgnine, udarnine. Razvije lahko tudi alergijo zaradi pikov žuželk ali se zastrupi s kemičnimi sredstvi. Pomembno je upoštevanje navodil za varno delo in uporaba ustrezne delovne obleke, rokavic, predpasnika, škornjev in ostalih pripomočkov.

Delovni pripomočki:

Vinogradnik pri svojem delu uporablja ročna orodja in pripomočke, kot so sadjarske škarje, cepilni nož, klešče, posode, brente in sodi. Pomaga si tudi s kmetijskimi stroji in napravami, kot so traktor, rahljalnik, kosilnica, nahrbtna škropilnica in stiskalnica. Za določanje sladkorja v moštu uporablja areometer ali gostomer. Dela s trsnimi cepljenkami, vrtnarskim voskom, umetnimi in naravnimi gnojili, zaščitnimi sredstvi in vinskimi dodatki. K dokumentaciji njegovega dela spadajo evidence, delovni nalogi, obvestila vinogradniških služb, kletne knjige ter strokovne knjige in revije.

Dolžina
izobraževanja

Znanja in kompetence:

 • Pozna postopke gojenja vinske trte, kot so: rezanje in cepljenje, brananje, rahljanja in gnojenje zemlje, obiranje. 
 • Pozna rastlinske bolezni in živalske škodljivce ter ustrezne zaščitne ukrepe in sredstva.
 • Pozna tehnologijo predelave grozdja v vino in področje kletarjenja.
 • Zna rokovati z orodjem in napravami ter jih ustrezno vzdrževati.
 • Ima vozniški izpit B, F in G kategorije.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«