Livar

Livarja pri delu

Kaj delavec običajno dela:

  • oblikuje kalupe in vliva staljeno kovino ali druge snovi v kalup;
  • na osnovi modela, ki je običajno iz lesa ali gline, najprej sestavi kalup za kovinski odlitek. Izdela ga s pomočjo livarskega peska, orodnega jekla, mavca in podobnih snovi, ki jih je mogoče oblikovati in so odporne na visoke temperature. Ko je kalup dokončan in pridobi trdno obliko, vanj vlije raztaljeno kovino, plastiko ali katero drugo snov in počaka, da se ta ohladi in strdi. Zatem kalup razpre in tako dobi ulitek, ki ga pošlje na nadaljnjo finejšo površinsko obdelavo;
  • dela v livarskih podjetjih, ki izdelujejo serijske ali izredne ulite izdelke. Pogosto dela tudi na umetniškem področju, kjer sodeluje s kiparji, ki želijo svoje kipe uliti v kovino, plastiko in druge materiale.
     

Osebnostne lastnosti:

Livar je natančen, skrben, zanimajo ga novitete na njegovem delovnem področju in na področju oblikovanja materialov. Zaveda se svoje vloge in odgovornosti, ki jo ima v procesu nastajanja ulitka. Livar je telesno vzdržljiv, ima dober vid, otip in mirne gibe rok. Dobro zaznava prostor in ima zelo dobro prostorsko predstavljivost. Pri delu je vesten, ima razvite sposobnosti abstraktnega mišljenja in smisel za umetniško oblikovanje materialov. Kadar dela v skupini z drugimi livarji, je komunikativen in sposoben organiziranega skupinskega dela.

Pogoji dela:

Delovno okolje livarja je zaprt in hrupen prostor. Delo pogosto poteka ob umetni razsvetljavi, ob ventilaciji in visokih temperaturah. Pri taljenju kovin ali drugih snoveh nastajajo različni plini, ki jim je livar ob ulivanju izpostavljen. Delo je fizično in psihično naporno ter ob neustrezni zaščiti zelo nevarno, zato je livar temu primerno opremljen. Nosi zaščitno delovno obleko, čevlje s kovinsko zaščito za stopala, zaščitne rokavice in zaščitna očala. Upoštevati mora načela varstva pri delu in biti usposobljen za varno delo z različnimi napravami, ki jih pri svojem delu uporablja.

Delovni pripomočki:

Livar uporablja številne pripomočke, s katerimi oblikuje kalup: livarski pesek, livarsko smolo (furan) in orodje za izdelavo in oblikovanje kalupa - mešalec za livarski pesek, livarske modelirke različnih velikosti, zidarske žlice, vodno tehtnico za določanje vodoravnega položaja površin in meter. Pri vlivanju serijskih izdelkov livar izdelavo kalupa za ulivanje naroči pri orodjarju. Takšen kalup je običajno iz kovine in livar vanj lahko večkrat zaporedoma vliva staljeno snov, ne da bi kalup pri tem uničil.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • ima predpisano 3-letno srednješolsko poklicno izobrazbo; 
  • ima tehnična znanja, kot so branje in uporaba tehničnih risb, poznavanje lastnosti različnih talin in materialov ter orodij, ki jih uporablja pri delu;
Vlivanje
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: