Strojni mehanik

stroj pripravljen na popravilo

Kaj delavec običajno dela:

  • razporeja sestavne dele stroja in pripravlja orodja za montažo;
  • manjše sklope sestavlja v večje in jih poveže v stroj ali napravo;
  • testira delovanje stroja in popravlja pomanjkljivosti;
  • vzdržuje stroje in naprave, kar vključuje popravilo ali menjavo pokvarjenih delov in skrbno spremljanje njihovega delovanja. 
     

Osebnostne lastnosti:

Strojni mehanik ima smisel za ročne spretnosti in estetiko. Pri svojem delu je natančen, vesten in komunikativen. 

Pogoji dela:

Delo zahteva pogoste menjave položaja telesa, kar pomeni obračanje, dviganje, sklanjanje. V izogib poškodbam je potrebna zbranost in natančnost, upoštevanje predpisov in uporaba zaščitnih sredstev. 

Delovni pripomočki:

Strojni mehanik pri svojem delu uporablja različna orodja, stroje in naprave. To so rezkalni stroji, stružnice, koordinatni vrtalni stroji, vpenjalne naprave, šablone in pripomočki za mazanje. Največkrat dela z legiranimi in nelegiranimi jekli, lesom, plastično maso in jeklenimi litinami, pri tem pa si pomaga z olji, mazivi, zaščitnimi in hladilnimi sredstvi. Nosi tudi osebna zaščitna sredstva, ki vključujejo delovno obleko in obutev, pokrivalo, rokavice in očala. K dokumentaciji njegovega dela sodijo tehnične risbe, delovni nalogi in garancijski listi. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Obvlada piljenje, sekanje, vrtanje, krivljenje, klepanje, kovičenje, ročno rezanje navojev, merjenje, zarisovanje ter brušenje osnovnega ključavničarskega orodja. 
  • Obvlada različne postopke struženja, rezkanja, vrtanja.
  • Razume montažne načrte in drugo tehnično dokumentacijo.
Uporablja rezkarje pri delu.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: