Tehnik za elektroenergetiko

Kontrola energetskih naprav

Kaj delavec običajno dela:

  • montira, vzdržuje in upravlja elektroenergetske naprave
  • prodaja električno energijo
  • izvaja nadzorniška dela pri gradnji in prodaji električne energije
  • opravlja meritve in regulacijo elektroenergetskih naprav.

Osebnostne lastnosti:

Tehnik za elektroenergetiko je natančen, vesten in zanesljiv, redno spremlja novosti na strokovnem področju in izvaja postopke v skladu z navodili varstva pri delu. Ima smisel za skupinsko delo in vodenje ljudi.

Pogoji dela:

Tehnik za elektroenergetiko dela na napravah, ki so pod vplivom elektromagnetnega polja, pogosto je prisoten tudi hrup. Pri delu uporablja zaščitno obleko, izolirno obutev, rokavice in čelado.

Delovni pripomočki:

Tehnik za elektroenergetiko dela z napravami, stroji in orodji, kot so generatorji, transformatorji, omrežja, elektromotorji, naprave toplotne tehnike, prenosne merilne in kontrolne naprave, drobno priročno orodje in risalni pribor. Nepogrešljivi so tudi vijaki, sponke, tesnila, žice, smole, olja in čistila. K dokumentaciji njegovega dela sodijo risbe in projekti, izračuni, priročniki, prospekti in obratovalna navodila.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima razvite ročne spretnosti za obdelavo kovinskega in nekovinskega materiala: piljenje sekanje, žaganje, krivljenje, brušenje, merjenje, zarisovanje, kovičenje, rezanje in spajkanje itd.
  • Ima razvite ročne spretnosti za elektro elemente: izdelave zank in ušesc, spajkanje vijačnih zank, montaža vtično spojnih naprav, ožičenje stikalne plošče, ranžiranje, spajkanje in montaža, elektro-mehanska dela pri postavljanju električnih omrežij, itd.
  • Zna izvesti ročno kontrolo visokonapetostnih in nizkonapetostnih aparatov.
  • Zna umerjati in menjavati merilne transformatorje ter izdelati in rekonstruirati merilna mesta pri odjemalcih
prenos električne energije
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: