Umetnostni kovač

umetnostni kovač

Kaj delavec običajno dela:

  • izdeluje kovaške izdelke in orodja, npr. stopniščne, vrtne ali balkonske ograje, okenske mreže, drogove za zunanjo razsvetljavo, lestence in svečnike;
  • pripravlja, bere in uporablja tehnične načrte, skice in modele;
  • pripravlja in uporablja peč, stroje, naprave in orodje za kovanje;
  • nabavlja in skladišči material, vzdržuje in prodaja izdelke;
  • popravlja in vzdržuje kovaške izdelke in orodje ter servisira kovaške stroje.

Osebnostne lastnosti:

Kovač mora imeti dobro psihofizično zmogljivost za delo v kovaški delavnici, kjer pripravlja peči, stroje, naprave in orodje za kovanje. Imeti mora dober vid in mirno roko, da kovani izdelek natančno odseva načrt oziroma predlogo, po kateri je bil izdelan.
Značilni interesi za delo v umetnostnem kovaštvu so: zanimanje za oblikovanje in tradicijo, čut za podrobnosti in estetiko, zanimanje za sodobne tehnologije, vztrajnost in potrpežljivost.
 

Pogoji dela:

Razmere za delo v kovaški delavnici so podobne razmeram v delavnicah strojne ali mehanske dejavnosti, kjer se modelira izdelek, pili, strga in brusi različne elemente. Hrup in vonj po laku in barvah je spremljevalec pri nastanku izdelka. Umetnostni kovač pri delu uporablja osebno varovalno opremo ter pozna postopke za varno kovanje. Izvaja ukrepe za varovanje sebe, sodelavcev in okolja ter je posebej pozoren na varstvo pred požarom. Možne so poškodbe, opekline in udarnine, ki jih z izvajanjem predpisov o varnem delu lahko prepreči.

Delovni pripomočki:

Delavec uporablja ročna orodja ter stroje in naprave za kovanje. Značilni delovni pripomočki in materiali umetnostnega kovača so: tehnična dokumentacija, različna jekla in kovine, stroji in stružnice, brusila, elementi za spajanje, barvanje in lakiranje, merila in merilni pripomočki. Kovač zna narediti predračun in račun materiala in dela ter vodi evidence ter drugo dokumentacijo. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

  • Dobro pozna delovno opremo, stroje, naprave in instrumente za kovaško delo.
  • Ima osnovna znanja elektrotehnike in elektronike.
  • Pozna merilne, kontrolne, varilne in avtomatizirane naprave, še posebej tehniko cnc.
  • Obvlada postopke in tehnike obdelave kovin, zlasti tehnike varjenja. 
okovana vrata
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: