Upravljavec strojev za predelavo rastlinskih maščob

Moški v tovarni.

Kaj delavec običajno dela:

  • upravlja stroje in naprave, ki omogočajo pridobivanje hranilnih olj iz različnih kulturnih rastlin, kot so oljke, buče, sončnice in druge;
  • dela tudi v proizvodnji rafiniranih rastlinskih olj (oljčno, sončnično, laneno in druga olja) in njihovi predelavi s postopki kuhanja, hidrogenizacije in drugih postopkov.
     

Osebnostne lastnosti:

Za opravljanje dela je potrebna dobra telesna zmogljivost, smisel za urejenost in higieno. Pri delu je upravljavec strojev spreten in natančen, zato mora imeti dobro razvite motorične sposobnosti. Delavec ne sme biti alergičen na živila ali druge sestavine, s katerimi dela.

Pogoji dela:

V prostorih za toplotno obdelavo je delavec izpostavljen višjim temperaturam in povečani vlažnosti zraka. Delavec pri delu s stroji uporablja predpisano zaščitno opremo. Pomembna je tudi primerna obutev z nedrsečimi podplati. Z vidika higiene živil se v proizvodnji olj zahteva uporaba zaščitnih oblačil: halje, zaščitne kape ali rute za lase in zaščitnih rokavic. Klimatizirani prostori in temperaturne spremembe so lahko vzrok za prehladna obolenja.

Delovni pripomočki:

Delavec uporablja posebne stroje in naprave, ki omogočajo ekstrakcijo olj iz plodov oljnic in drugih rastlin, iz katerih lahko iztisnejo jedilna in uporabna olja. Lahko se ukvarja tudi s proizvodnjo ribjega olja.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • delavec mora pridobiti srednješolsko strokovno izobrazbo na področju živilstva,
  • ima znanja za varno in učinkovito upravljanje strojev in naprav, ki so v uporabi v dejavnosti predelave olj in maščob.
Pridelava olja.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: