Šole

Naslov: Park mladih 3

2000 Maribor

Telefon: 02 331 34 32

E-pošta: info@icp-mb.si

Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo

IC Piramida Maribor je osrednji izobraževalni center na področju živilstva in prehrane v SV Sloveniji. Na šoli smo postavili odlične temelje za izobraževanje za tiste poklice, ki so bili, so in bodo zmeraj nepogrešljivi. To so poklici pek, slaščičar in mesar, za katere smo skupaj začrtali pot tudi v vertikalnem šolskem razvoju. Strokovno in odgovorno se trudimo tudi sodelovati s starši, delodajalci, sorodnimi šolami, tako doma kot v tujini ter priskrbeti gospodarstvu kakovostni kader na področju živilstva in prehrane. Naš moto se glasi: Z znanjem rastemo in se povezujemo.

Izobražujemo po naslednjih programih: 

  • Pomočnik v biotehniki in oskrbi - NPI
  • Pek - SPI
  • Slaščičar - SPI
  • Mesar - SPI 
  • Živilsko prehranski tehnik - PTI

Poklici v programih pek, slaščičar, mesar in živilsko prehranski tehnik, so temeljni poklici v vsaki družbi in so tudi v Sloveniji deficitarni poklici, to pomeni, da jih primanjkuje. Dijaki se po zaključku šolanja lahko hitro zaposlijo. Vendar pa ni samo znanje tista vrednota, ki jo dijaki pridobijo med šolanjem pri nas. Na šoli se zavzemamo za krepljenje socialnih, poslovnih veščin in komunikacijskih sposobnosti, predvsem pa želimo ohranjati dobre odnose med dijaki ter vsakemu izmed njih pomagati pri doseganju zadanega cilja.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: