Upravljavec strojev za predelavo zelenjave

Oseba v tovarni za predelavo zelenjave.

Kaj delavec običajno dela:

 • opravi pregled surovin in jih primerno razvrsti v priročne skladiščne prostore in hladilnike; 
 • delo organizira tako, da ne prihaja do križanj čistih in nečistih poti;
 • očisti in obdela posamezna živila ter jih ustrezno pripravi;
 • uporablja tudi začimbe in dišavnice, zato mora vedeti, kakšno je njihovo učinkovanje in kako se med seboj dopolnjujejo;
 • uporablja različne pripomočke, naprave in stroje za obdelavo, sekljanje in mešanje živil, ki jih duši, kuha, peče, cvre ali praži;
 • embalirana gotova živila opremi z deklaracijami in razporedi v skladiščne prostore;
 • dosledno skrbi za osebno higieno, higieno delovnega prostora, strojev, naprav in pripomočkov. 
   

Osebnostne lastnosti:

Pomembno je, da ima delavec pozitiven odnos do hrane in veselje do dela z živili ter je zainteresiran za iskanje novih kombinacij živil, s katerimi dosega želene senzorične lastnosti gotovih živil. Razvito mora imeti ekološko zavest in smisel za urejenost in higieno. Zainteresiran je za uvajanje novosti in izobraževanja s področja živilstva. Imeti mora dobro razvita čutila, saj je potrebno vsako jed med in po izdelavi tudi senzorično oceniti.

Pogoji dela:

Delo poteka v industrijskih živilskih obratih. Prostori so klimatizirani, svetloba izhaja iz umetnih virov. V prostorih za toplotno obdelavo je delavec izpostavljen višjim temperaturam in povečani vlažnosti zraka. Delavec pri delu prihaja v stik z ostrimi predmeti, kot so noži, mesoreznice, rezila pri strojih za mletje in sekljanje mesa, s katerimi se lahko zaradi nepazljivosti poškoduje. Zato mora uporabljati vso predpisano zaščitno opremo. Pomembna je primerna obutev z nedrsečimi podplati.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja različne delovne pripomočke, kot so noži, lupilniki, strgalniki, sekire in žage. Uporablja tudi naprave in stroje, kot so stroji za rezanje, mletje in sekljanje sadja in zelenjave. Za toplotno obdelavo uporablja cvrtnike, klasične peči, prekucne ponve, kotle za kuhanje in naprave za kuhanje pod parnim tlakom. Za embaliranje uporablja različne stroje glede na vrsto gotove jedi in zahteve trga. Za deklariranje jedi uporablja različne etiketirne stroje in naprave.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • osnovna izobrazba je srednja poklicna - živilec ali srednje strokovna -  živilsko prehranski tehnik ali pridobljen NPK; 
 • nujna znanja: osnove živilstva, predelava živil rastlinskega in živalskega izvora, varna hrana in dietetika z gastronomijo;
 • pozna dodatke ali aditive, njihovo uporabo in zakonske direktive glede uporabe;
Korenje.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: