Upravljavec strojev za proizvodnjo kruha in peciva

Moški za strojem, obdelava testa.

Kaj delavec običajno dela:

  • pomaga pri izdelavi pekovskih izdelkov in različnih izdelkov iz testa;
  • pomaga pri hlajenju, zamrzovanju in peki; 
  • čisti stroje, naprave, pripomočke, delovne površine, embalažo in delovne prostore; 
  • izdelke pakira, skladišči in jih pripravlja za transport.
     

Osebnostne lastnosti:

Biti mora primerno telesno razvit, sposoben prenesti stalno izpostavljenost vročini in pogosto neprimerni mikroklimi. Imeti mora dober sluh, vonj in vid. Razvito mora imeti motorično gibljivost, zlasti spretnost rok in prstov ter sposobnost vizualnega razlikovanja predmetov, pri čemer ne sme biti alergičen na materiale, s katerimi dela (moke, jajca, začimbe). Mora biti psihično stabilen in sposoben delati z ljudmi v skupini. Zavedati se mora, da dela v proizvodnji izdelkov za prehrano ljudi, kjer je pomembno, da so izdelki estetskega videza, predvsem pa higiensko neoporečni.

Pogoji dela:

Delo poteka v zaprtih prostorih, pretežno v nočni izmeni in v skupini. Dela pretežno stoje, dviga in prenaša lažja in težja bremena, pogosto v prisiljenem položaju. Pri večjih temperaturnih spremembah so možna prehladna in revmatična obolenja. Zaradi različnih snovi v zraku (moke, arome, razkužila) so možne okvare dihal. Delo zaradi uporabe strojev in naprav poteka v hrupu. Možne so različne mehanske poškodbe, udarnine, vreznine ali opekline zato delavec pri delu uporablja predpisano zaščitno obleko in zaščitna sredstva.

Delovni pripomočki:

Delavec uporablja različna orodja, stroje in naprave za pripravo kruha in pekovskega peciva. Uporablja mešalce testa z mešalnimi kotli, avtomatske in premične sejalne naprave, avtomatske in ročne tehtnice, stroje za oblikovanje testa in peciva, delilne avtomatske stroje, stroje za mletje surovin, linijske etažne in parne peči ter cvrtnike. Delovni pripomočki so tudi oblikovalne mize, hladilne komore, zamrzovalne omare, oblikovalni stroji, transportna sredstva in materiali za pakiranje in embalažo izdelkov. Pri delu uporablja živilske materiale - moko, kvas, sol, olje, margarino, sladkor, različne začimbe, vodo, mleko in različne namaze in nadeve za pecivo. Uporablja tudi različne folije in druge materiale za pakiranje, sredstva za čiščenje in razkuževanje, papirnate brisače in drugo.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima zaključeno srednjo poklicno šolo živilske smeri.
  • Zna ročno zamesiti osnovno testo in oblikovati enostavne izdelke.
  • Pozna tehnologijo izdelave pekovskih izdelkov in zna uporabljati stroje in naprave v živilsko - predelovalni industriji.
Stroji in naprave v pekovski industriji.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: