Zobozdravstveni asistent

Kaj delavec običajno dela:

 • naroča paciente, jih sprejema in pomiri, če je to potrebno;
 • pripravi, razkuži in sterilizira zobozdravstvene instrumente;
 • meša različne materiale za zalivke in jemanje zobnih odtisov;
 • pripravi pacienta na pregled in poseg ter poskrbi, da je področje ustne votline dobro pregledno;
 • po zaključenem delu zobozdravnika razkuži zobozdravniški stol in ostale delovne površine;
 • vse opravljene storitev zabeleži v zobozdravstveno kartoteko, določi nov termin obiska in izda račun, če gre za samoplačniško storitev. 
   

Osebnostne lastnosti:

Zobozdravstveni asistent je natančen, vesten, prijazen, komunikativen in zna poskrbeti za prijetno ozračje v zobozdravstveni ordinaciji. Tisti, ki svoje delo opravlja v ambulanti za predšolske in šolske otroke, ima smisel in veščine za delo z otroki. 

Pogoji dela:

Zaradi narave dela lahko pride do okvare vida, alergij, vbodov in infekcij. Potrebno je upoštevati postopke varstva pri delu, kamor sodi tudi uporaba zaščitnih sredstev, kot so modra delovna obleka, zaščitna maska, rokavice in očala. 

Delovni pripomočki:

Zobozdravstveni tehnik uporablja sterilizator in razkužila, zobozdravstvene instrumente in materiale ter računalnik. K dokumentaciji njegovega dela spadajo kartoteke, računi in knjiga obiskov pacientov. 

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

 • Strokovno izobrazbo pridobi na srednji zdravstveni šoli. Po opravljenem šestmesečnem pripravništvu se dodatno usposablja na delovnem mestu.
 • Zna pripraviti potrebne pripomočke in prostor v zobozdravstveni ordinaciji.
 • Ima smisel za organizacijo dela, zna voditi evidence in naročati paciente.
 • Pozna administrativne postopke pri izdaji računa.
 • Pozna instrumente in zna asistirati zobozdravniku, kar vključuje tudi mešanje sestavin za zalivke in podajanje ustreznih pripomočkov. 
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«