Šole

Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma, OE Srednja šola za gostinstvo in turizem

Srednja šola za gostinstvo in turizem je šola s 60-letno tradicijo. Naše vodilo je kakovostno vseživljenjsko izobraževanje dijakov in učiteljev, kjer se čutimo vsi spoštovani in pripadni šoli. Dijaki se optimalno osebnostno razvijajo in usvajajo strokovna znanja in praktične veščine v gastronomiji in turizmu, kar jim omogoča konkurenčnost na trgu delovne sile ali nadaljevanje izobraževanja na terciarni stopnji.

Instagram povezava: https://www.instagram.com/ssgt_nm/

Šola izobražuje po programih:

  • Gastronomija in turizem (smer gastronomija ali turizem), SSI 
  • Gastronomske in hotelske storitve (smeri: kuharstvo ali strežba ali oskrba), SPI 
  • Gastronomija, PTI, 3+2 

Nahajamo se v neposredni bližini mestnega središča blizu železniške in glavne avtobusne postaje. Smo butična šola z maloštevilnimi oddelki, kar omogoča individualen pristop in skrb za napredek in dobro počutje vsakega dijaka, nenazadnje tudi s skrbno pripravljeno toplo malico. Dijaki se usposabljajo v umirjenem šolskem okolju z napovedanim pisnim in ustnim ocenjevanjem, pridobivanje znanj in veščin pa poteka tudi neposredno s pravimi gosti restavracije oz. v šolski turistični agenciji. 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: