Šole

Naslov: Mladinska ulica 5

9252 Radenci

Telefon: 02 566 91 60

E-pošta: info@ssgtr.si

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci

Izbrati poklic na pragu mladosti in se  mu predati za velik del življenja, ni lahka naloga, kajti poklic, ki  ga boste izbrali, bo vodil in umerjal vaše nadaljnje poti. 

Mladim na SŠGT Radenci ponujamo največ, kar je danes mogoče ponuditi na področju GOSTINSTVA IN TURIZMA.  Ne le strokovno znanje in usposobljenost za poklic, ampak različne aktivnosti v številnih projektih (Erasmus +, Zdrava šola, Ekošola,  Unesco šola ...) so popotnice, ki jih dajemo našim dijakom, da bodo uspešni pri svojem delu.  

Šola izvaja naslednje programe:

  • Gastronomske in hotelske storitve (SPI)
  • Gastronomija in turizem (SSI)
  • Gastronomija (PTI)

Izobražujemo za poklice: GASTRONOM HOTELIR, GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK in GASTRONOMSKI TEHNIK.  

Program SPI  traja  3 leta in se zaključi z zaključnim izpitom, ki omogoča zaposlitev ali nadaljevanje šolanja v PTI.  

V programu SSI in PTI se zaključi 4 oz. 5-letno izobraževanje s poklicno maturo, ki omogoča zaposlitev ali študij.  

Dajte nam priložnost in potrudili se bomo, da boste postali ustvarjalni, spretni in uspešni gostinsko-turistični delavci.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: