Šole

Naslov: Kranjska cesta 24

4240 Radovljica

Telefon: 04 537 06 00

E-pošta: info@sgtsr.si

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica

Smo ena boljših gostinsko-turističnih šol na področju izobraževanja mladine in odraslih. Želimo si, da bi nas okolje prepoznalo kot pomembno ustanovo, ki lahko veliko prispeva v ožjem in širšem okolju, s tem pa nudi dobre pogoje za izobraževanje vsem, ki se odločijo za izobraževanje na naši šoli. Krasi nas dolgoletna tradicija izobraževanja za poklice v gostinstvu in turizmu, v bodoče tudi v kozmetiki. 

Šola izobražuje po programih:

  • Gastronomske in hotelske storitve 
  • Gastronomija in turizem 
  • Gastronomija 
  • Kozmetični tehnik 

Skrb za dijake, kakovostno izobraževanje, zelo dobro opremljene učilnice za praktični pouk. Bogata ponudba obveznih in prostovoljnih ekskurzij po domovini in tujini; gastronomske in turistične storitve izven šole, v bodoče tudi kozmetične in velnes storitve. Možnosti opravljanja obvezne prakse v odličnih domačih podjetjih in v tujini. Dobre možnosti za nadaljevanje šolanja, odlične možnosti za zaposlitev.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: