Šole

Naslov: Preglov trg 9

1000 Ljubljana

Telefon: 01 540 92 40

E-pošta: info@ssgtlj.si

Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana

Vizija šole je moderna, ugledna, strokovna in mednarodno prepoznavna izobraževalna ustanova, ki izvaja srednješolsko splošno ter strokovno, poklicno in poklicno-tehniško izobraževanje na področju gastronomije, gostinstva in turizma. Šola deluje že od leta1945. Spodbuja strokovno in praktično izobraževanje z uvajanjem novih učnih strategij, inovativnost, uporabnost znanja, kritičnost, medsebojno spoštovanje, učenje tujih jezikov, kulturo prehranjevanja, pozitiven odnos do tradicije, prijetno okolje in trajnostni razvoj. 

Šola izobražuje po programih:

 • Gimnazija (splošna)
 • Gastronomija in turizem (SSI)  
 • Gastronomske in hotelske storitve (SPI)
 • Gastronomija (PTI) 

Prednosti in posebnosti šole:  

 • posluh za posameznika (vsi učitelji imajo svetovalne ure za dijake),  
 • praktično izobraževanje v šoli  (turizem, kuharstvo, strežba)
 • (turizem, kuharstvo, strežba),  
 • praktično usposabljanje pri delodajalcih v Ljubljani in izven nje,  
 • učenje tujih jezikov (angleščina, nemščina, italijanščina ali španščina, izbirno še francoščina in ruščina),  
 • obvezne in izbirne ekskurzije,  
 • projekti,  
 • tekmovanja. 
Izobraževalne institucije
Sorodne šole: