Akviziter

akviziter mora bit vedno urejen

Kaj delavec običajno dela:

 • na terenu prodaja izdelke različnih blagovnih znamk in storitve na debelo in drobno;
 • pridobiva informacije o podjetju, ki ga zastopa na terenu, o izdelku oz. storitvi, ki jo ponuja;
 • analizira trg, konkurenco in kupno moč na področju, ki ga bo obiskal;
 • vodi evidenco možnih kupcev in presodi, kateri čas je najprimernejši za obisk;
 • stranke obiskuje po predhodnem telefonskem dogovoru ali izdelke oz. storitve ponuja "od vrat do vrat".
   

Osebnostne lastnosti:

Akviziter ima smisel za delo z ljudmi. Rad se pogovarja, zna prisluhniti, ni pozabljiv, je vztrajen, spreten pri demonstriranju, predvsem pa je pošten. Delo z ljudmi prinaša tudi neprijetnosti, zato je strah pred neuspehom akviziterjev stalni podzavestni spremljevalec. Pomembne so prirojena ali privzgojena samostojnost, poslovnost, uglajeno vedenje in prijaznost, iznajdljivost, korektnost, vztrajnost, nevsiljivost, pa tudi samozavest in energičnost.

Pogoji dela:

Akviziterjevo delo je terensko, zato je izpostavljen različnim nevarnostim v prometu in vremenskim spremembam. Način dela zahteva natančno časovno načrtovanje, delovni čas pa ni točno določen oziroma omejen. 

Delovni pripomočki:

Akviziter uporablja vrsto pripomočkov. Skoraj obvezen je osebni avtomobil, da lahko obišče čim več potencialnih kupcev. Za stalne in hitre stike s podjetjem in s kupci uporablja mobilni telefon in prenosni računalnik, kjer hrani vse potrebne evidence (seznam kupcev, kataloge in vse podatke o izdelku). Opravka ima še z vzorci, ceniki, atesti, naročilnicami in dobavnicami.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

 • Ima znanje o trgovinskem poslovanju, poslovnem informacijskem sistemu in o celotnem prodajnem procesu.
 • Zna učinkovito komunicirati in obvlada tehniko vodenja razgovora.
 • Pozna psihologijo prodaje. 
 • Uporablja pravilen, jasen, tekoč in razumljiv jezik brez narečnih posebnosti.
 • Zna dobro demonstrirati delovanje, lastnosti, kakovost in uporabnost izdelka, ki ga prodaja.
   
akviziter zaključi pogovor s prodajo
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: