Prodajalec

Kaj delavec običajno dela:

 • prodaja različno blago v velikih trgovskih centrih, specializiranih trgovinah in malih trgovskih družbah;
 • skrbi, da prodaja blaga poteka v skladu z veljavno zakonodajo in dobrimi poslovnimi navadami;
 • je v stiku s kupci, ki mu posredujejo svoje želje in potrebe ter o tem seznanja trgovskega poslovodjo;
 • dela z naročenim blagom, kar vključuje prevzem, preverjanje kakovosti in količine prodanega blaga ter pripravo za prodajo in ustrezno označevanje;
 • izpolnjuje prodajne listine, skrbi za blagajno, vodi evidence, dela inventure in se ukvarja z reklamacijami;
 • nadzira rok trajanja blaga in ga po potrebi izloči iz prodaje;
 • skrbi za skladiščenje blaga.

Osebnostne lastnosti:

Prodajalec je komunikativen, samoiniciativen, pošten in ima smisel za estetiko. Kupce zna hitro oceniti glede na njihove značilnosti, čemur prilagodi svoje podajne pristope. Zaradi zagotavljanja kakovosti dela se redno izobražuje.

Pogoji dela:

Pri delu z različni blagom obstaja možnost različnih poškodb, kot so udarnine, ureznine, opekline. Obstaja tudi nevarnost padcev med skladiščenjem blaga na višini. Prodajalec mora upoštevati navodila za varno delo in uporabljati ustrezna zaščitna sredstva, oblačila, obutev in rokavice.

Delovni pripomočki:

Prodajalec pri svojem delu uporablja dvigala, hladilne naprave, stroje za rezanje blaga, računalnike, orodja za merjenje in embaliranja blaga, stojala, letve, prodajne pulte in različna transportna sredstva. Ostali pripomočki so tudi bloki za pisanje računov, ovojni papir, vrečke, vrvice in lepilni trakovi. K dokumentaciji dela spadajo dobavnice, računi, garancijski listi in deklaracije.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima znanja psihologije prodaje.
 • Zna voditi prodajni pogovor in ga tudi ustrezno zaključiti.
 • Zna odpreti prodajalno ali specializiran oddelek, urediti prodajni prostor in postreči kupce.
 • Ima razvite očne spretnosti, ki mu pridejo prav pri aranžiranju in zavijanju blaga.
 • Obvlada delo z dokumentacijo, ki vključuje izdajanje računov, obračun izkupička, vodenje evidenc in računanje.
 • Pozna postopke sprejema blaga, skladiščenja, sortiranja, označevanja in zlaganja na prodajne police.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: