Avtoklepar

poškodovan avto

Kaj delavec običajno dela:

  • pripravlja, izdeluje in montira kovinske dele avtomobilske karoserije
  • popravlja pokvarjene dele karoserije in jih nadomešča z novimi
  • posamezne dele spaja, sestavlja in popravlja z varjenjem, kovičenjem in drugimi postopki.

Osebnostne lastnosti:

Za uspešno delo avtokleparja se zahteva dobra zmogljivost za delo v različnih krajih in v različnih položajih ter iznajdljivost v novo nastalih situacijah. Imeti mora izostren vid, da lahko natančno razlikuje tudi najmanjše posameznosti pri oblikovanju karoserij. Znati mora dobro komunicirati s strankami.

Pogoji dela:

Zaradi pogostih menjav položaja telesa so možne okvare rok in hrbtenice, saj dela pretežno s pripogibanjem in pogostim obračanjem. Potrebna je dobra telesna pripravljenost. Zaščitna sredstva, ki jih mora delavec uporabljati pri svojem delu, so delovna obleka in rokavice, zaščitna očala, med varjenjem mora upoštevati vsa predpisana varnostna navodila. Avtoklepar opravlja svoje delo v zaprtih prostorih, zato je pomembno, da je delovni prostor dobro prezračen.

Delovni pripomočki:

Avtoklepar pri svojem delu uporablja različna orodja, stroje in naprave. Sem sodi delovna miza s paralelnim primežem, osnovno in specialno avtomehanično orodje, stroji in tudi numerični stroji za popravilo karoserij. Uporablja merilne in kontrolne naprave za pregled popravljenih karoserij ter stroje, naprave in pripomočke za preizkušanje opravljenih del. Materiali, ki jih potrebuje, so predvsem profilno železo, jeklo in aluminij. Dokumenti, ki jih uporablja, so tehnične risbe, delovni nalogi, garancijski listi in atesti.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima osnovna strokovna znanja, da lahko svoje delo opravlja učinkovito in kakovostno.
  • Razume tehnično dokumentacijo, zna izdelati načrt popravila in obvlada opisno geometrijo in osnove kalkulacij ter računalništva.
  • Pozna tehnologijo in obdelavo materialov, ki jih uporablja pri svojem delu.
  • Ima znanja s področja varstva pri delu s poudarkom na delu z materiali iz kovin. Praktično se nauči uporabljati osebna in tehnična zaščitna sredstva.
avto, pripravljen na barvanje
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: