Oblikovalec kovin

oblikovalec kovin za računalnikom nadzira proizvodnjo

Kaj delavec običajno dela:

  • izdeluje posamezne kovinske elemente in jih pripravi za nadaljnjo obdelavo ali vgradnjo v orodja, naprave in delovne stroje v sodobni tehnološki proizvodnji
  • skrbi za kompleksne robotske stroje ter računalniško obdelavo različnih kovin in drugih materialov.

Osebnostne lastnosti:

Pri delu je natančen in umirjen. Ker se tehnologija strojništva hitro razvija, je odprt za vseživljenjsko učenje.

Pogoji dela:

Delo oblikovalca kovin poteka v urejenih zaprtih prostorih in delavnicah. Nekoč so bile razmere za delo oblikovalca kovin precej težje kot danes, ko delovni načrt izdelka nastane na računalniku, nato pa stroj, povezan z računalnikom, natančno izvede načrtovano delovno operacijo. Za ta poklic se odločajo tudi učenke.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki oblikovalca kovin so različni stroji in naprave za proizvodnjo izdelkov in polizdelkov, uporablja tudi ročna in strojna orodja, obdelovalne stroje, ipd. Načrtovanje proizvodnje poteka računalniško s pomočjo monitorjev, kjer oblikovalec kovin preveri parametre načrtovane proizvodnje in izvede simulacije za prototip izdelka. Ko je program izbran, ukaz o želeni izdelavi pošlje po mreži v računalnik, ki omogoči natančno pripravo izdelka.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima srednješolsko poklicno, visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo strojne smeri.
  • Ima znanja iz strojnih elementov, hidravlike, senzorike in elektronike.
  • Ima znanje računalništva, ker spretnosti in veščine ročne obdelave strojnih elementov vse bolj nadomešča računalniško zasnovana proizvodnja.
  • Nekoč ročno rezkanje, brušenje ali struženje danes oblikovalec kovin obvlada na računalniško vodenih strojih.
  • Ima dober vid, prostorsko predstavo in čut za precizno praktično delo.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: