Hišnik, vzdrževalec

Moški v delavnici, ki se zadovoljno smehlja.

Kaj delavec običajno dela:

  • Vzdržuje funkcionalni objekt, organizira, sprejema in spremlja delo zunanjih izvajalcev, popravil ter sodeluje pri sprejemanju odločitev v zvezi z vzdrževanjem objekta.
  • Opravlja vzdrževanje celotne zgradbe in njene okolice ali pa le določen del (npr. v večjih objektih, kjer je predvsem organizator vzdrževanja). Hišnik mora biti seznanjen z vsemi delovnimi področji, da zna zasilno ukrepati ob morebitni okvari, dokler ne pride ustrezni strokovnjak. 
  • Najpomembnejša dela, ki so značilna za poklic so: strojno energetska dela, elektro dela, lesarska, gradbena in obrtniška dela, preprosta opravila, kot je urejanje okolice ter varnostna opravila: protipožarna zaščita in varovanje zgradbe.
  • Dela lahko v več-stanovanjskih objektih, poslovnih objektih, šolah, vrtcih, zdravstvenih domovih, ipd. 

Osebnostne lastnosti:

Poklic hišnika zahteva veliko mero samostojnosti, organizacijskih znanj, sposobnost prilagajanja novostim, inovativnost in komunikativnost.

Pogoji dela:

Hišnik opravlja delo v zaprtih prostorih ali zunaj, v vročini in mrazu. Pri delu se srečuje z umazanijo, vlago, neprijetnim vonjem, višino, ipd. Delo opravlja pretežno stoje, veliko je hoje in pripogibanja. Hišnik mora biti v dobri fizični kondiciji, saj prenaša, potiska ali vleče tudi težja bremena. Delo je lahko eno, dvo- ali celo tri-izmensko. Delovni čas je mnogokrat le okvirno določen zaradi narave dela. Obstaja možnost mehanskih poškodb, možnost poškodb pri delu z nevarnimi snovmi in pri delu s težjimi bremeni. 

Delovni pripomočki:

Hišnik uporablja pri svojem delu različna orodja, pripomočke in materiale: pile, klešče, izvijače, sekače, strgala, svedre, škarje, merilna orodja, vrtalni in brusilni stroj, vijake, tesnila, lepila, čistilni material, rezervne dele, preizkuševalce napetosti, kladiva, varovalke, žarnice, žago, čopiče, barve, lepila, lestve, odre. Priporočljivo je, da ima hišnik delavnico z delovno mizo, omaro za orodje. Hišnik pri delu uporablja zaščitna sredstva, kot so delovna halja, rokavice, očala in primerna obutev ter upošteva navodila o varnem delu.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima najmanj srednjo poklicno oziroma strokovno izobrazbo tehnične smeri in dodatne specializirane tečaje. 
  • Ima praktična znanja iz različnih tehničnih področij.
  • Ima interes do dinamičnega dela.
Moški v delavnici.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: