Izdelovalec kovinskih polizdelkov in izdelkov

Kovinski polizdelki

Kaj delavec običajno dela:

  • Izdeluje kovinske konstrukcije in izvaja protikorozijsko zaščito, konstrukcije vzdržuje in sodeluje pri njihovem transportu.
  • Z naročnikom in morebitnimi podizvajalci se dogovarja o vseh tehnoloških ter izvedbenih plateh projekta 
  • Nabavlja ali prevzema naročene materiale in kontrolira količino ter kakovost. 
  • Skrbi za orodja, pripomočke in naprave za izdelavo elementov konstrukcije. 
  • Izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo in dokumente, vezane na proces obdelave (vodi tehnično, tehnološko, skladiščno in delovno dokumentacijo ter izdela poročila o končanem delu, vodi evidence popravil in vzdrževalnih del na konstrukciji). 
     

Osebnostne lastnosti:

Izdelovalec kovinskih konstrukcij ima dobro prostorsko predstavo in dobre ročne spretnosti. Za dobro opravljanje dela se priporoča znanje kombinatorike in matematike. Je sistematičen in samostojen pri delu ter natančen in samoiniciativen. Prevzema odgovornost za lastno delo in da se zna prilagoditi spremembam. Je trdnega zdravja in pripravljen na delo na višini ter v neugodnih vremenskih razmerah (v vročini itd).

Pogoji dela:

Izdelovalec kovinskih konstrukcij se lahko zaposli v obratih za proizvodnjo jeklenih konstrukcij, v ključavničarskih in mehaničnih delavnicah, delavnicah za izdelavo strojev in naprav ter pri montažah tehnološke opreme na terenu. Delo je pogosto vezano na posamezne pogodbene projekte, takrat se pogosto zgodi, da mora izdelovalec opravljati nadure.  Delo lahko poteka na višini, v zaprtih prostorih, na terenu. Možni so udarci in ureznine. Nevarnosti in možne poškodbe pri delu se lahko zgodijo ob spajanju kovinskih konstrukcij in ob neprimerni delovni zaščiti zato mora spoštovati pravila varstva pri delu. 

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja kataloge elementov kovinskih konstrukcij ter orodij, naprav in materiala za izdelavo, pa tudi kotno brusilko, različne stroje, orodja in naprave za spajanje kovinskih elementov, pilo, spajkalo, škarje za rezanje pločevine, lepilo, žeblje, kladivo, tesnilne trakove in vijake. Obenem uporablja delovna oblačila in zaščitna sredstva, rokavice in po potrebi tudi čelado.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano srednješolsko izobrazbo s področja gradbeništva ali strojništva in je specializiran za izdelavo kovinskih konstrukcij.
  • Obvlada spajanje različnih kovin, nastanek galvanskih členov in vezne elemente konstrukcij. 
  • Obvlada različne vrste in postopke zaščite konstrukcij in ogrodij proti koroziji, zna uporabljati protikorozijske materiale, tehnologije in orodja ter naprave za izvajanje zaščite.
Kovinski izdelek, ograja
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: