Mesar

Mesarka reže pršut

Kaj delavec običajno dela:

  • pripravlja meso in mesne izdelke po željah in zahtevah uporabnikov;
  • dela na različnih področjih: kot klavec, predelovalec mesa in drobovine, v trgovini kot prodajalec mesa in mesnih izdelkov, pri pripravi suhomesnatih izdelkov, toplotni obdelavi mesa in mesnih izdelkov, pri skladiščenju in pripravi mesa za skladiščenje in prodajo ali kot predelovalec v industriji za predelavo mesa in mesnih izdelkov;
  • oblikuje kose mesa, sortira meso, izloča kosti ter ločuje slanino od mesa. Njegovo delo je tudi skladiščenje mesa;
  • pripravlja mesne nadeve, polni in oblikuje izdelke, salame in klobase. Izdeluje zaseko, oblikuje šunke in termično obdeluje izdelke s kuhanjem, pečenjem in z dimljenjem. Topi mast in ohlaja izdelke;
  • vodi dokumentacijo o shranjevanju in skladiščenju mesa in izdelkov, vodi dokumentacijo o proizvodnji in predelavi mesa in mesnih izdelkov, o poraba surovin in pomožnih sredstvih ter o zalogah. 

Osebnostne lastnosti:

Mesar je čustveno stabilen, sposoben je komuniciranja z ljudmi, koncentracije, pomnjenja podatkov in samostojnega odločanja. Pomembna lastnost mesarja je skrb za osebno higieno in higieno okolja.

Pogoji dela:

Mesar je izpostavljen različnim poškodbam. Kot posledica temperaturnih sprememb so lahko prisotna obolenja sklepov in prehladna obolenja. Pri delu mesar uporablja zaščitna sredstva: delovno obleko in obutev, predpasnik, gumijaste rokavice in pokrivalo. Možne poškodbe so udarnine, vreznine z ostrim orodjem in opekline pri delu s stroji in napravami za predelavo mesa in mesnih izdelkov. Udari in poškoduje ga lahko podivjana žival ali pa se okuži in pride do zastrupitve ob stiku z obolelimi živalmi. Izpostavljen je tudi nevarnostim, kot so padci bremen in padci na spolzkih in mokrih tleh. Delo opravlja pretežno stoje, z občasnim pripogibanjem ter dvigovanjem in prenašanjem težjih bremen. 

Delovni pripomočki:

Mesar uporablja različne pripomočke, stroje in naprave za rezanje, sekanje, mletje in za predelavo mesa in drobovine. Uporablja tudi dvigala, transportne vozičke in nosila, tehtnice, klavno linijo, stroje za polnjenje, mešanje, čiščenje in oblikovanje mesa, naprave za toplotno obdelavo izdelkov, hladilnice. Za delo potrebuje začimbe, sredstva za konzerviranje in dezinfekcijo, vodo, čistilna sredstva in materiale za pakiranje. Uporablja tudi pisarniški material. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano srednjo poklicno izobrazbo živilske smeri.
  • Obvlada prodajo mesa in delo s kupci. Med šolanjem se seznani s hranilnimi vrednostmi posameznih vrst mesa. Spozna vlogo mikroorganizmov v živilski industriji in se seznani s sodobnimi postopki predelave mesa. 
  • Ima znanja s področja higienskega minimuma. 

 

Pripravljeno meso za uporabo.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: