Upravljavec strojev za predelavo mesa

Oseba, ki razkosava meso.

Kaj delavec običajno dela:

  • razkosava in obrezuje ter sortira meso, izloča kosti ter ločuje slanino od mesa. Pri predelavi meso sortira, polni in zapira konzerve;
  • pripravlja solnice in soli meso, pripravlja surovine, vakuumsko pakira meso in izdelke;
  • pripravi meso in drobovino za posamezne mesne izdelke, mesne nadeve, salame in klobase;
  • termično obdeluje izdelke, jih kuha, peče, dimi, topi mast in ohlaja izdelke ter jih pripravlja za pakiranje in shranjevanje; 
  • skrbi za higieno delovnega okolja, delovnih sredstev, s katerimi dela, in strogo vzdržuje osebno higieno.

Osebnostne lastnosti:

Sposoben je delati v skupini in v izmenah. Ne sme biti občutljiv za kri ali alergičen na organske in druge kemijske snovi, s katerimi dela. Pomembna lastnost je, tako kot pri vseh delavcih v živilski industriji, poudarjen smisel za osebno higieno, higieno delovnega prostora in sredstev, s katerimi dela, in ne nazadnje tudi čut odgovornosti, da svoje delo opravlja kvalitetno in po sanitarno higienskih predpisih.

Pogoji dela:

Upravljavec strojev za predelavo mesa dela v zaprtih prostorih, kjer je prisoten hrup, vlaga, mokrota, smrad in umazanija. Njegovo delo je fizično naporno. Pri klanju mora biti močan, da zadrži živino ter da zna hitro reagirati in se odmakniti. Dela samostojno, v skupini ter v izmenah. Delo v proizvodnji je zahtevno, saj so vrteči se deli strojev in hrup lahko vzrok za mehanske poškodbe, za okvare sluha ali psihične strese. Pri delu z orodjem, kot sov noži in sekire se lahko poškoduje. Da bi delo potekalo čim bolj varno in s kar najmanj možnosti za poškodbe in obolenja, mora upoštevati varnostna navodila in uporabljati predpisana zaščitna sredstva.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja proizvodnje linije za pripravo, predelavo in pakiranje mesa in mesnih izdelkov ter polizdelkov. Uporablja tudi različne hladilne naprave za pripravo in shranjevanje izdelkov, dezinfekcijska in dezinsekcijska sredstva, naprave za čiščenje, različna ročna orodja, nože, sekire, tehtnice, sredstva za pakiranje in embalažo.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Za opravljanje poklica se zahteva nižja poklicna izobrazba živilske smeri.
  • Ima znanje o osnovah mesarstva, delovnih postopkih za predelavo mesa v trajne in poltrajne izdelke, o konzerviranju in termični obdelavi mesa in mesnih izdelkov. 
  • Pozna stroje, orodja in naprave za predelavo. 
  • Pozna osnove higiene živil in osebne higiene ter higiene delovnega okolja. 
Mlin za meso in pripomočki.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: