Tehnik za strojništvo

Kaj delavec običajno dela:

 • snuje in konstruira enostavne elemente, podsklope in naprave ter upravlja in nastavlja numerično vodene obdelovalne in druge stroje
 • ukvarja se s konstruiranjem in projektiranjem posameznih strojnih delov, orodij in naprav za proizvodnjo
 • izdeluje in uporablja tehnično in tehnološko dokumentacijo, jo ureja in arhivira s pomočjo modernih pripomočkov
 • vodi skupino v proizvodnji in vzdrževalnih, servisnih ter drugih dejavnostih
 • skrbi za zagotavljanje varnostnih ukrepov in ukrepov varstva okolja
 • komunicira s strankami ali izvaja praktični pouk
 • zaposlen je v vseh industrijskih dejavnostih, obrti, trgovini in nekaterih negospodarskih dejavnostih.

Osebnostne lastnosti:

Tehnik za strojništvo je iznajdljiv, natančen in zmožen presoje v situacijah, ki to zahtevajo. Ima smisel za delo v skupini, je komunikativen in stremi k pridobivanju novega strokovnega znanja.

Pogoji dela:

Obstaja možnost okvare hrbtenice, ker je delo v veliki meri povezano s sedenjem. Zaradi natančnega dela je potrebno imeti spretne roke, zdrav vid in sluh. Uporaba zaščitnih sredstev je priporočena v primeru, ko to zahtevajo delovne razmere.

Delovni pripomočki:

Tehnik za strojništvo pri delu uporablja različna orodja, stroje in naprave. Glavni delovni pripomoček je računalnik, na katerem snuje in konstruira enostavne elemente, podsklope in naprave. Osnovni materiali, ki jih uporablja, so legirana in nelegirana jekla, barvaste kovine, litine, bele kovine in specialna jekla. K dokumentaciji njegovega dela spadajo tehnične risbe, delovni nalogi, garancijski listi in atesti.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

 • Obvlada računalniške tehnike risanja in zna oblikovati pisno dokumentacijo z računalnikom.
 • Zna izvesti postopke konstruiranja in dimenzioniranja in pozna pomen tehničnih predpisov ter standardov.
 • Zna reševati tehnične in mehanične probleme.
 • Pozna osnove ekonomike in podjetništva.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«